nieuws

Kranen markeren start bouw rondom Ring A10

bouwbreed

amsterdam – De bouwprojecten boven en onder de Amsterdamse Ring A10-West vorderen. Bovenop de weg verrijst het eerste kantoorgebouw. Vorige week ging het licht op groen voor de bouw onder de weg: de voorbereiding van een supermarkt en een parkeergarage.

Op de Amsterdamse A10-West steken twee gele kranen hoog uit boven het viaduct van de afslag Bos en Lommer (S104). Een stel betonwanden en een constructie van staal markeren de bouwstart van dit geruchtmakende plan. Voor het eerst in Nederland is een prijs in rekening gebracht voor de lucht boven een stuk weg. Na jarenlange onderhandelingen tussen wegeigenaar Domeinen, gemeente Amsterdam en marktpartijen werd twee jaar geleden een akkoord bereikt over de overkluizing van de autosnelweg.

Luchtwaarde

Daarbij kwamen partijen overeen dat de ‘luchtwaarde’ bestond uit het verschil tussen de opbrengst van de nieuwbouw over de weg min de bouwkosten inclusief het bouwrijp maken van de grond voor de funderingen. De rest wordt verdeeld tussen de grondeigenaren: de gemeente (tweederde) en het Rijk (eenderde). Maar boven een bepaalde opbrengst mag ook de ontwikkelaar meeprofiteren en tweederde van de extra’s inboeken. Daarnaast werd met Rijkswaterstaat afgesproken dat tijdens het grootonderhoud van de weg vorige zomer alvast de basis werd gelegd voor kantoorbouw op het viaduct. De overkluizing vindt plaats in combinatie met sloop en nieuwbouw in de omgeving. Multi Vastgoed ontwikkelt hier samen met aannemer Hillen en Roosen tegelijkertijd het nieuwe stadsdeelcentrum. Behalve de twee kantoorgebouwen over de weg komen er aan weerszijden van de weg gebouwen en woningen. Ook een nieuw winkelcentrum, met daarboven appartementen maakt deel uit van het plan. Onder het marktplein van 10.000 vierkante meter komt een grote parkeergarage.

Afgebroken

Het winkelcentrum is ontworpen door Vera Yanovshtchinsky. Het project is inmiddels door Fortis Vastgoed Beleggingen verworven. Volgens projectleider S. Mathijssen van Multi Vastgoed gaat het om een investering van 50 miljoen euro in de twee kantoorgebouwen en nog eens 150 miljoen euro voor de rest van het plan.

Even ten oosten van de weg is het oude winkelcentrum grotendeels afgebroken en het marktplein geheel omgeploegd. ‘Hillen en Roosen en de winkeliers wensen u fijne feestdagen’, prijkt op een groot bord bij de bouwplaats. Graafmachines van M. Verhoef zijn er aan de slag, Vroom Funderingstechnieken doet ook mee. Op de bovenverdieping van de resterende winkelruimtes hebben zich de aannemer en de ontwikkelaar genesteld.

Multi Vastgoed heeft pas in een laat stadium het winkelcentrum gekocht. De vorige eigenaar zette het complex plotseling te koop. Het nieuwe centrum moet het verlies compenseren dat de ontwikkelaars verwachten bij de ingewikkelde bouw van de kantoorblokken. Het marktplein krijgt opnieuw een centrale functie voor dit deel van de stad, waar tientallen nationaliteiten wonen. De Amerikaanse firma PPKS uit Chicago tekende de twee kantoorgebouwen over de weg, het concept is afkomstig van T+T Design. Bijzonder is dat de begane grond zo doorzichtig moet worden dat voetgangers dwars door het vijftien meter brede gebouw heen naar de weg kunnen kijken. De bouw van het noordelijke kantoorgebouw, vijf etages hoog en 8000 vierkante meter, is inmiddels begonnen. De oplevering wordt eind 2003 verwacht.

Goedkoop

De bouw van het even grote zuidelijke kantoorpand stelt Multi Vastgoed mogelijk uit. ‘In mei zouden we beginnen met het zuidelijke Brug-gebouw, maar we beraden ons nu. De markt is momenteel ongunstig met een groot aanbod. We wachten misschien tot we meer verhuurd hebben in het eerste gebouw’, verklaart Mathijssen. Maar hier kantoor gaan houden zal goedkoop zijn, voegt hij eraan toe. ‘De adviesprijs voor de verhuur, 200 euro per vierkante meter, is laag. Ongeveer de helft van de prijzen die op de Zuidas gelden. Voor de kwaliteit van het gebied is het wel heel belangrijk dat het tweede kantoor er zo snel mogelijk komt.’ Twee kilometer zuidelijker ligt pal aan de Ringweg het Delflandplein. Hier is tijdens de grote beurt van de autoweg vorig jaar voorbereiding getroffen om onder de weg te gaan bouwen. Een bedrag van 7 miljoen euro is al uitgegeven, betaald door de gemeente Amsterdam samen met de combinatie Bouwbedrijf De Nijs en corporatieverband ‘Far West’. Dit is een samenwerkingsverband van corporaties voor de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden. Meer dan zand waaruit schuin grote ijzeren pennen steken valt er nu nog niet te zien.

Uitwerkingsplan

Maar vorige week woensdag heeft de verantwoordelijke stadsdeelraad het groene licht gegeven voor een uitwerkingsplan. Dat zegt Esther van Vondel, secretaris van het projectbureau Stedelijke Vernieuwing van het stadsdeel: ‘Hier komen onder de ringweg een parkeergarage en een supermarkt als onderdeel van een plan voor de hele buurt. De supermarkt wordt ongeveer 1500 vierkante meter groot met enkele voorzieningen die hierbij passen’, legt ze uit. ‘De omvang van de parkeergarage is nog niet bekend. We beginnen nu direct met het ontwerpen. De voorstellen gaan voor de komende zomer de inspraak in. In de loop van 2002 komt het stedenbouwkundig plan gereed. De bouw kan uiteindelijk augustus 2004 starten.’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels