nieuws

Kloof gemeenten en mkb’ers groot

bouwbreed Premium

delft – Gemeenten en ondernemers uit het mkb verhouden zich als echtelieden bij de relatietherapeut. Wederzijds onbehagen is troef. Klagen de neringdoenden over trage procedures, ambtenaren hekelen de versnippering van het lokale bedrijfsleven. Struikelen de middenstanders over een gebrek aan parkeerplaatsen, gemeentewoordvoerders ageren tegen de lage organisatiegraad aan ondernemerszijde.

Dat blijkt uit een enquête onder driehonderd lokale ondernemingsverenigingen en gemeenten. Het onderzoek werd, met oog op de gemeenteraadsverkiezingen, in opdracht van MKB-Nederland uitgevoerd door de Haagsche Hogeschool. Een van de klachten van ondernemerszijde betreft de toegankelijkheid van hun bedrijf. Van de neringdoenden op bedrijventerreinen en kantorenlocaties geeft 65 procent het openbaar vervoer een vette onvoldoende. In de stadscentra klaagt 50 procent van de middenstanders over een gebrek aan toegankelijkheid per auto. Oplossingen voor dergelijke problemen zien de ondervraagden in speciaal vervoer voor het bedrijfsleven, meer opstapplaatsen en extra vervoer tijdens de spitsuren.

Ruimte

De binnenstedelijke middenstand pleit voor extra parkeerplaatsen, betere bewegwijzing en meer coördinatie van openbare werkzaamheden. Vooral het gebrek aan parkeerplaatsen is een bron van kommer. ‘Omdat in de centra veelal de fysieke ruimte ontbreekt en op bedrijventerreinen het lokatiebeleid een beperkende factor is’, aldus een toelichting van MKB Nederland.

Betrokkenheid

Overleg tussen gemeenten en ondernemers, heeft volgens een meerderheid van de neringdoenden onvoldoende resultaat. Gesprekken komen niet op gang, niemand neemt op tijd besluiten en veel onderwerpen komen alleen ad hoc aan bod om daarna van de agenda te verdwijnen. ‘Bovendien worden ondernemers veelal pas in een laat stadium bij de besluitvorming betrokken’, constateert MKB Nederland. ‘Als ondernemersverenigingen zelf het initiatief nemen tot overleg, zijn de betrokkenheid bij en invloed op de besluitvorming groter.’

Reageer op dit artikel