nieuws

‘Installaties kunnen nooit duurzaam zijn’

bouwbreed Premium

den haag – Het energieverbruik voor de bebouwde omgeving beloopt om en nabij een kwart van het totale Nederlandse energieverbruik. Dat maakt de weg vrij voor energiezuinige geïntegreerde ontwerpen en een toenemende aandacht voor energiebesparing. Het resultaat wordt veelal voorgesteld als ‘duurzame installaties’. Ing. M. Belderok van PRC Bouwcentrum uit Bodegraven legde op een bijeenkomst van de TU Delft uit dat installaties nooit duurzaam kunnen zijn.

Slimme installaties beperken het energieverbruik; net zoals de voorwaarden die de bouwvergunning aan het energieverbruik van gebouwen stelt. Belderok noemt dat ‘symptoombestrijding’. Echte duurzaamheid ontstaat volgens hem wanneer het vanaf de bron vorm krijgt. De bron van het energieverbruik is het ontbreken van inzicht in de mate waarin duurzame energiebronnen beschikbaar en toepasbaar zijn, en van een norm voor een energiegebruik dat daarmee in overeenstemming is. En de eisen van de gebruiker moeten flink naar beneden. Belderok leerde inmiddels uit de ervaring met energie-arme gebouwen dat de norm die hij bepleit extra kosten veroorzaakt. Hij betwijfelt of het primaire energieverbruik voor de productie van de samenstellende delen zoals isolatie opweegt tegen de besparing op gebruiksenergie tijdens de levensduur van het gebouw. Subsidieregelingen moeten door middel van bonus/malus stimuleren. Mede daardoor moet een omslag in het denken ontstaan waardoor het aanbod en het gebruik van (duurzame) energie meer in overeenstemming zijn. Aan de productie valt vooralsnog niet teveel en in elk geval niet te snel iets te veranderen. Het verbruik kan in de visie van Belderok wel veel en snel omlaag wanneer het minder aan luxevoorzieningen opgaat. Hij herinnert eraan dat bouwkundige constructies uit vroeger eeuwen de basis vormden van de energiehuishouding in een gebouw. Met de opkomst van olie en gas lijken die wat uit beeld geraakt. Creativiteit combineert de voordelen van oude en huidige technieken en vermindert het verbruik zonder dat dit afbreuk doet aan de individuele luxe.

Prijsgeven

De bouwkundige projectmanager kan daaraan fors bijdragen. Deze functionaris heeft een stem in de voorbereiding en uitvoering en helpt niet zelden mee een locatie te zoeken en het programma van eisen te schrijven. Dat schept mogelijkheden vraag en aanbod van energie in overeenstemming te brengen. Belderok benadrukt dat gebruikers hun verworvenheden niet zomaar prijsgeven. De projectmanager moet dan zijn voorstellen kunnen toelichten en onderbouwen en moeten realiseren dat grote groepen gebruikers ‘de status van bewusteloosheid hebben ingeruild voor bewustheid’. Die status moet dan worden gecombineerd met slimme en intelligente installaties.

Reageer op dit artikel