nieuws

Inhoud Bouwbesluit blijft ongewijzigd

bouwbreed Premium

Inhoud Bouwbesluit blijft ongewijzigd

den haag – Het Bouwbesluit dat nu bij de Raad van State ligt, is niet veranderd vergeleken bij de publicatie in het Staatsblad van 18 september, op tikfouten en redactionele verduidelijking na. Het besluit is per 1 juli van kracht, met uitzondering van verhoging van de minimaal vereiste plafondhoogte (van 2,40 naar 2,60 meter) en deurhoogte (van 2,10 naar 2,30 meter) en de makkelijk beloopbare trappen. Deze gelden vanaf 1 januari 2003. Bij het introductiecongres Bouwbesluit 2002 heerste verwarring. De versie van het Bouwbesluit die bij Raad van State ligt voor advies zou op onderdelen verschillen van de in september gepubliceerde versie. De Bond van Nederlandse Architecten eiste van VROMhelderheid over de veranderingen. Volgens het ministerie zijn die dus alleen tekstueel van aard. Wel wordt alweer gewerkt aan een vereenvoudiging van het Bouwbesluit.

Reageer op dit artikel