nieuws

Gelderland scherpt zandwinbeleid aan

bouwbreed

arnhem – Het provinciebestuur van Gelderland heeft de richtlijnen voor zandwinning in de provincie aangescherpt. In de Nota industriezand wordt meer rekening gehouden met natuurwaarden en landbouwbelangen in de uiterwaarden.

In de beleidsnota stelt de provincie dat zandwinning zorgvuldig in het landschap moet worden ingepast en zo veel mogelijk samen moet gaan met verruiming van het rivierbed en natuurontwikkeling in de uiterwaarden. De Habitat- en Vogelrichtlijn worden in het beleid nadrukkelijk in acht genomen. De provinciale commissie die zich de afgelopen tijd over het zandwinbeleid heeft gebogen, maakt zich wel zorgen over het ‘spanningsveld’ tussen het respecteren van natuurwaarden en de enorme opgave die Gelderland heeft om de komende jaren 59 miljoen ton beton- en metselzand te leveren. Naast meer aandacht voor natuurwaarden zijn in de aangescherpte richtlijnen ook de belangen van de landbouw in de uiterwaarden beter gewaarborgd. De GLTO heeft de provincie gevraagd rekening te houden met uitbreidingsmogelijkheden van landbouwbedrijven en met compensatieregelingen bij bedrijfsverplaatsingen.

Marktwerking

In de nota staat verder dat de provincie zelf een minder dwingende rol zal spelen bij de ontwikkeling van plannen voor zandwinning in Gelderland. Er moet meer ruimte worden gelaten voor marktwerking. Wel blijft de provincie druk zetten op de voortgang en op het zoeken naar alternatieve en secundaire grondstoffen om aan de taakstelling te kunnen voldoen. Provinciale Staten beslissen op 17 april over de Nota industriezand.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels