nieuws

Geen ‘zwijgcultuur’ bij Rijkswaterstaat; Secretaris-generaal ministerie noemt beschuldigingen misselijkmakend

bouwbreed

den haag – Misselijkmakend vindt secretaris-generaal Pans van Verkeer en Waterstaat de berichtgeving over de vermeende zwijgcultuur op het ministerie. ‘Je vraagt in een uitgebreid traject om kritiek op je eigen organisatie en die wordt tegen je gebruikt, terwijl we juist hard werken om de punten op te lossen.’

De hoogste ambtenaar van het ministerie is zo boos dat hij persoonlijk wil reageren op het artikel in de Volkskrant van gisteren. Daarin wordt de indruk gewekt dat Verkeer en Waterstaat (waaronder Rijkswaterstaat) met een zwijgcultuur een voedingsbodem zou creëren voor mogelijke bouwfraude. Nog bozer is hij over de gewekte schijn dat het interne rapport ‘Warm kloppend hart’ onder de pet zou zijn gehouden. ‘Terwijl het rapport nota bene in december 2000 aan alle 15.000 ambtenaren van het ministerie is thuisgestuurd.’ In het kader van het project Strategisch Personeelsbeleid zijn tussen 1998 en 2000 450 mensen geïnterviewd over het personeelsbeleid van het ministerie. De kritiek die is samengevat in de interne rapportage is niet mals. Een van de belangrijkste conclusies is dat er een cultuur heerst van afdichten, toedekken en weghouden. ‘Het Leitmotiv voor top-ambtelijk handelen wordt daarmee sterk gekleurd door het credo: hoe voorkom ik gedoe.’ Ambtenaren zouden zich in de eerste plaats druk maken om het ‘verkrijgen van een goedgekeurde accountantsverklaring’. Geld op tijd uitgeven en het voorkomen van gelazer met de minister zijn de twee hoogste prioriteiten. Pans geeft direct toe dat het rapport keiharde kritiek levert op de organisatie. ‘Het was nu juist de bedoeling de vinger op de zere plek te leggen. Naar aanleiding van de rapportage zijn forse structuurwijzigingen doorgevoerd. De ambtelijke top is bijna in zijn geheel vervangen door mensen van buiten. Bovendien proberen we meer vrouwen en jonge mensen aan te trekken. We hebben verder een sterkere scheiding getrokken tussen de clusters beleid, uitvoering en handhaving, waarvan de verzelfstandiging van de inspectie een direct gevolg is.’

Optreden

‘Werken bij een publieke organisatie brengt met zich mee dat altijd verantwoording kan worden afgelegd. Het is zoeken naar een evenwicht tussen ruimte voor het eigen talent en sturing en controle van bovenaf.’ Volgens Pans is de afgelopen jaren veel gedaan om corruptie onder ambtenaren te voorkomen. ‘Keihard optreden tegen geconstateerde overtredingen is het enige goede antwoord. Daar gaat ook een preventieve werking van uit.’ Jaarlijks worden één tot twee ambtenaren op staande voet ontslagen. In de afgelopen tien jaar gaat het om zeventien mensen. ‘Ik zeg heus niet dat de organisatie 100 procent perfect is, maar de afgelopen jaren zijn de gedragsregels verder aangescherpt en is voor iedere ambtenaar duidelijk geworden tot hoever hij mag gaan. Ook zijn op iedere afdeling vertrouwenspersonen aangesteld om verdenkingen van fraude te kunnen melden en is een klokkenluidersregeling ingevoerd.’ Pans heeft met stijgende verbazing kennis genomen van de nieuwste beschuldigingen van oud-directeur Bos van Koop Tjuchem dat minimaal vijftig ambtenaren van Rijkswaterstaat omkoopbaar zouden zijn. ‘Ik ben pas bereid dat te geloven als er concreet bewijs op tafel komt. Het lijkt wel of die meneer alles op televisie kan roepen en wij dan maar moeten bewijzen dat het niet waar is. Bos heeft – ondanks intensief contact met Justitie – nog nooit gerept over dit soort aantallen. Wij hebben een maand achter hem aangejaagd om de eerdere beschuldigingen boven water te krijgen. Dat bleek uiteindelijk te gaan om vier ambtenaren van Rijkswaterstaat, maar bewijs daarvoor is vooralsnog niet geleverd.’

Reageer op dit artikel