nieuws

Dragados, Vinci en Bilfinger ruiken kans op overname

bouwbreed

frankfurt – De kredietverschaffers van Philipp Holzmann zetten de Frankfurter bouwreus onder grote druk om de financiële huishouding snel op orde te maken. Gesprekken met de banken om voor 600 miljoen euro onroerend goed onder te brengen in een speciale beheersmaatschappij zijn op niets uit gelopen. In de centrale te Frankfurt wordt ten stelligste ontkent dat het voortbestaan van de onderneming accuut in gevaar is.

Dragados, Vinci en Bilfinger ruiken kans op overname

Van het in 1999 ternauwernood door kanselier Schröder geredde concern maakt ook de Nederlandse firma Dubbers Malden deel uit. Begin vorige week raakte Philipp Holzmann onder druk doordat – in de nasleep van de Enron-affaire in de VS – Amerikaanse banken hun beleid ten aanzien van de firma J.A. Jones wijzigden. Deze Amerikaanse dochter van Holzmann is weliswaar uiterst succesvol, maar de financiers verlangen gezien het drama in de energiesector verdere spreiding van de risico’s. Het bericht dat het Amerikaanse bankenconsortium onder leiding van de First Union Wachovia de teugels bij Holzmann aanhaalt, wakkerde in Duitsland de onrust aan over de algehele positie van het concern. Met hoge frequentie zit de top van het bouwbedrijf met de financierende banken aan tafel om nauwgezet de vinger aan de pols te kunnen houden. Afgelopen vrijdag slaagde Holzmann er niet in om met een groep van zeventig vertegenwoordigers van verschillende banken een akkoord te bereiken over het opzetten van een maatschappij met het vastgoed van Holzmann. Struikelblok bleek de verdeling van de risico’s.

Vastgoed

Kritische banken vinden dat er op de Deutsche Bank een extra verantwoordelijkheid drukt. Dit gezien zijn nauwe banden met het concern, dat tijdens het hoogtepunt van de crisis leverancier was van de voorzitter van de raad van commissarissen. Al drie jaar lang wordt Philipp Holzmann – dat zelfs zijn historierijke oude hoofdkantoor aan de Taunusanlage in Frankfurt verkocht – door de banken achtervolgd om snel zijn onroerend goed te gelde te maken. In de markt blijkt echter nauwelijks vraag voor het zich niet op toplocaties bevindende vastgoed. Ook al omdat potentiële kopers de dwangpositie van Holzmann maar al te goed kennen. Tot overmaat van ramp sijpelt langzaam door dat de Frankfurters het vierde kwartaal een aanzienlijk minder goed resultaat geboekt hebben dan verwacht. Aanvankelijk dacht directeur K. Hinrichs in 2001 bij een omzet van zo’n zes miljard euro in de zwarte cijfers te kunnen blijven. Het doel is sindsdien bijgesteld tot een negatief resultaat van een kleine tachtig miljoen.

Koers

Aan de Frankfurter beurs circuleren echter berichten dat de verliezen al opgelopen zijn tot 237 miljoen euro. De koers van het aandeel Holzmann stortte vorige week van ruim 17 tot onder de 8 euro. Anders dan in 1999 is Philipp Holzmann gezien de kasstroom en opstelling van de banken niet in acute geldnood. Vanuit de concerncentrale wordt bezweerd dat de kredietverschaffers uiterst coöperatief zijn bij het vinden van oplossingen. Anderzijds draagt het concern een juk van twee miljard euro aan nog te vereffenen schulden. Ondanks de relatief goede kaspositie van Holzmann begint de tijd te dringen. Het concern zoekt steun bij een financieel krachtige partner en is in januari met een handvol kandidaten gesprekken begonnen. Op voorhand heeft topman K. Hinrichs zich teruggetrokken als directeur en voert nu de regie als voorzitter van de raad van commissarissen. Op het lijstje gesprekspartners dat in Frankfurt circuleert, staan de namen van de concerns Dragados (Spanje), Vinci (Frankrijk) en de winstgevendste Duitse bouwer: Bilfinger + Berger.

Reageer op dit artikel