nieuws

Brabant: 80 miljoen voor bodemsanering

bouwbreed

Brabant: 80 miljoen voor bodemsanering

den bosch – Om ernstig verontreinigde locaties in Brabant effectief te kunnen saneren, vraagt de provincie ruim 80 miljoen euro van het Rijk. Samen met een groot aantal Brabantse gemeenten is hiertoe het meerjarenprogramma Bodembeheer opgesteld. De provincie wil het geld gebruiken om tot 2006 sterk vervuilde bedrijventerreinen en binnenstedelijke locaties geschikt te maken voor revitalisering en herinrichting. Als tegenprestatie voor de forse rijksbijdrage wil Brabant alles op alles zetten om marktpartijen zover te krijgen voor een aanzienlijk deel mee te betalen aan de saneringen. De provincie hoopt met een aantal realistische en uitvoerbare projecten het ministerie van VROM te overtuigen van het belang van de saneringen.

Reageer op dit artikel