nieuws

Bouwers bezorgd over kwaliteit Roombeek

bouwbreed

enschede – Enschedese aannemers twijfelen of ze tegen een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding woningen kunnen bouwen voor particuliere opdrachtgevers. De woningen komen in de wijk Roombeek, waar in mei 2000 de vuurwerkramp plaatsvond.

Het projectbureau Wederopbouw streeft naar vijftig procent particulier opdrachtgeverschap in Roombeek-West. Dat betekent dat de kaveleigenaren zelf hun aannemer en architect kunnen kiezen. Maar de plaatselijke aannemers twijfelen of daar veel van terecht komt. ‘Financieel gezien lijkt me dat voor de meeste woningeigenaren niet haalbaar. Het beste is dat 25 procent van de kavels wordt gebruikt voor projectmatige bouw en 25 procent particulier’, stelt directeur Kuipers van Sylva Bouw voor. Het lijkt een prachtig streven: geef de voormalige eigenaren de kans een huis te laten bouwen naar eigen inzicht. Maar er zitten nogal wat haken en ogen aan. Maar de huidige schatting gaat ervan uit dat slechts dertig oud-eigenaren terugkeren naar Roombeek-West, een fractie van het aantal dat er gewoond heeft. Tot 1 april heeft de mensen nog tijd om aan te geven of ze wel of niet terugkeren. Het merendeel van de huiseigenaren in Roombeek-West woonde voor de ramp niet in een kwalitatief hoogstaand huis. Het inkomenspeil was vrij laag. Over het algemeen had de wijk vóór de ramp geen best imago. De meeste aannemers, zo blijkt, geloven niet dat de toekomstige kaveleigenaren volledig particulier opdrachtgeverschap kunnen financieren. ‘Ik voorzie dat een bepaalde categorie in de vrije tijd een huis gaat bouwen, zonder reguliere architect en aannemer. Dat is voor de meeste Roombekers financieel niet haalbaar. Met beunhazerij loop je het risico dat het beeldkwaliteitsplan verloren gaat. Dan krijg je een slechte wijk’, huivert Kuipers.

Mondjesmaat

Projectleider J. Dijkman van Vastbouw denkt ook dat slechts een klein percentage van de voormalige woningeigenaren financieel in staat is het volledige opdrachtgeverschap op zich te nemen. ‘Op die manier kun je maar mondjesmaat een goede prijs/kwaliteitsverhouding realiseren. Roombeek-West was altijd een sociaal zwakkere wijk, daar woonden niet de rijkste mensen. Particulier opdrachtgeverschap is voor een klein groepje bewoners weggelegd.’ Andere aannemers zijn louter positief over het op zich loffelijke streven van het projectbureau. ‘Het lijkt mij een uitdaging om het voor elkaar te krijgen. De prijs zal inderdaad hoger uitvallen dan bij projectmatige bouw, maar ik verwacht niet dat de nieuwe woningen heel complex worden gebouwd’, zegt directeur-eigenaar H. Punte van Ter Huurne. Houtskeletbouwer P. Neinders ziet eveneens mogelijkheden voor particuliere bouw in Roombeek-West. ‘Voor kleinere aannemers is dit gebied interessant. Het scheelt natuurlijk dat wij veel prefab maken, dat bespaart veel tijd in de voorbereiding en dus in de kosten.’

Verschillen

Over de manier waarop particulier opdrachtgeverschap inhoud moet worden gegeven, verschillen de aannemers van mening. Een lichte meerderheid is er voor in eerste instantie zelf de touwtjes in handen te houden. ‘Aannemers en architecten kunnen samen een plan neerleggen met verschillende keuzemogelijkheden voor de bewoner. Die kan dan zelf een keus maken en zelf bepalen hoe hij het huis wil inrichten.’ Dijkman van Vastbouw heeft een ander idee: ‘Wijs een aannemer tussen de twee en dertig kavels toe en laat hem in overleg met de bewoner een huis ontwikkelen. Dat is relatief de goedkoopste oplossing. Je krijgt wat minder differentiatie in de wijk, maar je kunt een aantal elementen wel verbijzonderen.’ De aannemers zijn niet erg optimistisch over de haalbaarheid van 50 procent particuliere uitgifte van de kavels. ‘Ik geloof niet dat de helft van de oorspronkelijke bewoners terugkeert. Houd het maar op 20 procent. Het waren niet de beste woningen die er stonden’, zegt H. Meijerink van Gebr. Meijerink.’Bepaalde categorie bouwt huis in vrije tijd’

Reageer op dit artikel