nieuws

Bouw Oolderveste start in mei

bouwbreed Premium

Bouw Oolderveste start in mei

ROERMOND – In mei wordt begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van Oolderveste in het kerkdorp Herten bij Roermond. Het bedrijf Oolderveste BV, een dochter van Stienstra BV in Heerlen, wil daar de komende jaren 875 woningen bouwen op een terp in de uiterwaarden van de Maas. Het bestemmingsplan moet nog worden bekrachtigd door de Raad van State. Inwoners van Herten hebben veel bezwaren tegen het plan ingediend. Zij vrezen verhoging van het risico van overstromingen in andere delen van Herten door de aanleg van de terp aan de Maas. Oolderveste BV gaat er echter van uit dat de Raad van State de bezwaren zal afwijzen. Nog deze maand komt er een informatiebijeenkomst over de voorbereidende werkzaamheden in Herten. Die gaat over het ophogen van het gebied, de planning, de waterhuishouding, de aanleg van wegen en wonen in Oolderveste. In mei wil Oolderveste BV beginnen met de sloop van gebouwen die nog op het terrein staan. Na de sanering van enkele vervuilde gebieden en de aanleg van enkele dijken rondom het op te hogen gebied wordt, als alles doorgaat, begonnen met het opspuiten van het gebied met 1,25 miljoen kubieke meter zand.

Reageer op dit artikel