nieuws

‘Bonden blokkeren modernisering cao’

bouwbreed Premium

den haag – Niet de werkgevers houden de totstandkoming van de cao tegen, maar de bonden. Bovendien blokkeren zij de modernisering van de cao. Dat stelt het AVBB in reactie op de manifestatie van de drie bouwbonden in Utrecht.

‘De suggestie wordt gewekt dat de werkgevers voortgang van de onderhandelingen tegenhouden. Dat is onjuist. Al op 15 maart hebben de werkgevers in een brief aangegeven dat de reisurenregeling als onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket kan worden besproken’, aldus het AVBB. Nog steeds vinden de werkgevers de reisurenregeling onrechtvaardig omdat zij voor elke 50 kilometer woon-werkverkeer een reisuur moeten vergoeden. En dat terwijl er volgens hen gemiddeld wel harder wordt gereden dan 50 kilometer per uur. ‘Dat wij die onrechtvaardigheid willen corrigeren noemt de vakbeweging een dictaat. Niet gemeld wordt dat juist de vakbonden tijdens de onderhandelingen een blokkade hebben opgeworpen om de reisurenproblematiek op te lossen. De bonden willen uitsluitend praten over een collectieve regeling die de onrechtvaardigheid laat voortbestaan’, menen de werkgevers. Zij vinden bovendien dat in het huidige tijdsgewricht werkgevers de mogelijkheid moeten krijgen met werknemers afspraken te maken die aansluiten bij hun situatie. ‘Dit past bij een moderne cao met meer mogelijkheden voor afspraken tussen werkgevers en werknemers in individuele bedrijven. Door deze mogelijkheid als onbespreekbaar van tafel te vegen, blokkeert de vakbeweging het streven naar modernisering’, meent het AVBB. Dit vindt het verbond des te onbegrijpelijker gezien de verschillende proefprojecten die in de vorige cao zijn afgesproken en inmiddels zijn begonnen. ‘Vernieuwing vraagt moed van alle betrokken partijen om bestaande patronen te doorbreken en posities opnieuw vast te stellen. Die moed ontbreekt bij de bonden bij aanpassing van de reisurenregeling’, vinden de werkgevers. Zij vinden verder dat de bonden te vroeg naar het stakingswapen hebben gegrepen, omdat over wezenlijke punten van de cao nog niet is gesproken. Nog steeds komen er bij het actiecentrum van de werkgevers meldingen binnen dat werknemers door kaderleden van de bonden onder druk zijn gezet om het werk neer te leggen. Ook zou de actiebereidheid aanzienlijk minder groot zijn dan de bonden zeggen. Dat blijkt alleen al uit het feit dat rond 13.30 uur gistermiddag meldingen van bedrijven zijn binnengekomen van 1700 man die op bouwplaatsen het werk hebben neergelegd. CNV-actiecoördinator Gijs Wildeman reageert verontwaardigd en boos op het kleine aantal actievoerders van 1700 dat het AVBB meldt. ‘Dat liegen ze’, reageert hij vanaf de Jaarbeurs in Utrecht. ‘Als ze de bouwvakkers kwaad willen hebben dan moeten ze dit soort dingen zeggen. Hier blijkt een minachting uit voor de mensen die bij ze werken. Daar kan ik echt boos om worden.’ Wildeman schat het aantal actievoerders op 17.000. Pas na het weekend kan hij een precies aantal bekendmaken.

Reageer op dit artikel