nieuws

Automatisch meten van grondwaterstand verkleint foutkans

bouwbreed Premium

den haag – De vergunning voor het onttrekken van grondwater door waterleidingbedrijven is gekoppeld aan meten en registreren van de grondwaterstand bij de winplaatsen. Handmatig aflezen is tijdrovend en fouten zijn niet uitgesloten. Automatiseren ligt voor de hand.

Provincies geven vergunningen af voor het onttrekken van grondwater. De verplichting om het effect te meten, houdt in Friesland en Gelderland in dat twee keer per maand op ongeveer 2700 locaties de grondwaterstand moet worden gemeten en doorgegeven aan het Netherlands Institute of Applied Geoscience (NITG-TNO). De metingen gebeuren door personeel van de waterleidingbedrijven Nuon en Waterbedrijf Gelderland. Onderzoek naar het meten met behulp van automatische dataloggers gaf aan dat dit alternatief de voorkeur geniet boven handmatig meten. In het onderzoek is gebruik gemaakt van de ervaringen van Waterleiding Maatschappij Limburg die al sinds anderhalf jaar voor haar metingen over negenhonderd dataloggers beschikt. Dataloggers zijn meetinstrumenten die in dit geval de grondwaterstand met regelmatige tussenpozen meten en de gegevens in een geheugen opslaan. Wel moeten medewerkers van tijd tot tijd de dataloggers langs om het geheugen met behulp van een zogenoemde veldcomputer leeg te lezen. Bijkomend voordeel van automatische dataloggers is dat de kans op fouten veel kleiner is en dat dichtere meetreeksen met frequenter metingen mogelijk zijn. Hiermee komen meer details over de effecten van grondwaterwinning aan het licht, wat weer meer inzicht kan geven in de waterhuishouding van een gebied.

Aanbesteding

Nuon en Waterleidingbedrijf Gelderland hebben een aanbesteding gehouden volgens Europese regels. Van Essen Instruments uit Delft kreeg de opdracht voor het leveren van 2750 Diver-dataloggers, de computerapparatuur voor het leeglezen en de bijbehorende software voor een bedrag van ruim 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Nuon laat weten dat levering van de meetinstrumenten snel kan gebeuren, maar dat het nog wel enige tijd zal duren voordat alles operationeel is. Plaatsing van de apparatuur zal door eigen personeel in het veld moeten gebeuren. Het streven is dat in de loop van volgend jaar het automatisch meten van grondwaterstanden in de provincies Friesland en Gelderland operationeel is.

Reageer op dit artikel