nieuws

Zwartwerk schaadt Zweedse bouwsector

bouwbreed

stockholm – Jaarlijks wordt in de Zweedse bouw tussen de 2,5 en 3 miljard kroon (270 tot 325 miljoen euro) aan zwarte lonen uitbetaald. Dat stelt de rijksbelastingdienst (RSV) in Stockholm in een rapport, waarvan de branche zelf behoorlijk stelt te zijn geschrokken.

De RSV betitelt de omvang van het zwartwerken in de bouwbranche op basis van deze cijfers als zeer groot, terwijl de concurrentie als gevolg van het probleem ‘geheel buiten werking wordt gesteld’. Los daarvan heeft de sterke groei van het zwartwerk ertoe geleid dat de bouw een forse aantrekkingskracht heeft op allerlei grove criminelen die in de bedrijven die zwart factureren optreden als bemiddelaars en bewakers. Bouwbrancheorganisatie Sveriges Byggindustrier (BI) neemt de bevindingen van het RSV uiterst serieus en is het met de dienst eens dat er moet worden ingegrepen om het probleem in te dammen. ‘Zoals RSV de situatie beschrijft, begint het bijna te lijken op georganiseerde economische misdaad’, aldus BI in een zojuist verschenen officieel en uitvoerig commentaar. De organisatie voegt er uit eigen beweging bovendien aan toe, dat de door RSV geschatte 3 miljard kroon aan zwarte lonen moet worden gezien vanuit het perspectief dat in totaal jaarlijks in de bouw 36 miljard kroon (3,9 miljard euro) aan loonkosten wordt uitgegeven.

Vergelijking

‘Dan zou het cijfer van RSV inhouden dat eentwaalfde van de branche ‘zwart’ zou zijn’, aldus BI, die daarbij in het midden wil laten in hoeverre dat in vergelijking met andere branches veel is of weinig. Het RSV doet aan het ministerie van financiën een serie concrete voorstellen om het zwartwerken te beperken. Een oplossing zou kunnen zijn de opdrachtgever te verplichten belasting in te houden van de onderaannemers.

Reageer op dit artikel