nieuws

Winst Geveke onder verwachting

bouwbreed

naarden – Technische handelsonderneming Geveke uit Naarden maakt minder winst dan verwacht. Het netto resultaat over 2001 zal uitkomen op 34,3 miljoen euro, een stijging van 4 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Rekening was gehouden met een winsttoename van tussen de 7 en 12 procent.

Nieuwe financieel directeur stapt al na vier maanden weer op

Bestuursvoorzitter C. Knol en directeur M. Beckers constateren niettemin dat Geveke ìeen goed jaarî achter de rug heeft. De omzet steeg tot 1038 miljoen euro. Zonder overnames groeide de omzet met 6 procent. Volgens Knol een prima prestatie gezien de verminderde economische situatie. ìIn zeker niet eenvoudige marktomstandigheden ligt de autonome groei met 6 procent duidelijk boven de 2 procent in 2000.î

Tegenvallend

De nettowinst bleef evenwel achter bij de verwachtingen. Geveke had minimaal rekening gehouden met een winststijging van 7 procent maar hoopte eigenlijk op 12 procent. Het wordt, blijkens de voorlopige jaarcijfers, een winsttoename van 4 procent. ìDat is toch wel een teleurstellingî, geeft Beckers toe. Volgens hem komen de tegenvallende resultaten vrijwel geheel op conto van Gevekeís minderheidsdeelneming in Cramo. Cramo, dat machines, materieel en modulaire ruimtes verhuurt aan onder meer bouwbedrijven in ScandinaviÎ, Hongarije, Polen en Nederland, maakte weliswaar winst, maar veel minder dan was geraamd. De cijfers worden verder gedrukt door een last van 6,2 miljoen euro, die Geveke neemt om zijn pensioenfonds aan te vullen. Door tegenvallende beleggingsresultaten bleek de dekkingsgraad van het fonds onvoldoende en konden pensioenverplichtingen niet worden nagekomen. Met een dotatie van 6,2 miljoen is dat probleem nu opgelost. Tegenover de last staat overigens een buitengewone bate uit de verkoop van dochteronderneming Ruhaak van 2 miljoen euro. Volgens Knol zal Geveke zich komende jaren wat minder op overnames richten. ìGeveke kon in de afgelopen jaren vooral groeien door een lange reeks van acquisities. In 2001 was de onderneming vooral aangewezen op het effectueren van de schaalvoordelen en was de focus gericht op autonome groei. Het realiseren van synergievoordelen en kostenbesparingen zal in de komende periode de agenda bepalen.î

Vertrekken

Geveke maakte gisteren ook bekend dat financieel topman G. Dijkstra alweer vertrekt uit Naarden. Dijkstra was net vier maanden in dienst bij het technisch handelsconcern. Volgens Beckers vertrekt Dijkstra ìom persoonlijke redenenî. Veel meer wil hij er niet over kwijt. ìHet kan meespelen dat Dijkstra en Geveke niet bij elkaar passen, maar ik denk dat niet.î Dijkstra wordt op 1 maart opgevolgd door J. van Die, oud financieel directeur van zakenbank Kempen & Co. Afgelopen maanden keerden al drie bestuurders Geveke de rug toe. Van Lissum en Haisma gingen Dijkstra voor. In april, tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering, zal ook bestuursvoorzitter Knol vertrekken. Zijn functie wordt overgenomen door F. van Zanten, voormalig directeur van een Brits groothandelsbedrijf in wegwerpartikelen. Knol neemt vrijwel zeker zitting in de raad van commissarissen van Geveke.

Reageer op dit artikel