nieuws

Wel geld, geen aandeel in Sportstad

bouwbreed

Wel geld, geen aandeel in Sportstad

leeuwarden – Friesland steek 19 miljoen euro in Sportstad Heerenveen: een sport-, gezondheids- en onderwijscomplex. De kosten inclusief grondexploitatie en de bouw van kantoren en woningen zijn begroot op 181,5 miljoen euro. Tegenvaller voor de planmakers is dat de provincie geen risicodragend aandeel neemt. Het vastgoedgedeelte wordt namelijk bekostigd via de uitgifte van aandelen. Eerder besloot Heerenveen wel risicodragend kapitaal te steken in de plannen. Hoewel GS groen licht gaf voor de miljoenensubsidie, was de beslissing niet unaniem. Gedeputeerde G. van Klaveren sprak zich tegen de subsidie uit. Hij vindt het geen taak van de provincie te participeren in gemeentelijke sportvoorzieningen en een gebouwencluster voor een mbo-college.

Reageer op dit artikel