nieuws

Wegen en sporen essentieel voor plannen Noord-Holland

bouwbreed

haarlem – De provincie Noord-Holland wil de kwaliteit van het noordelijk deel van de Randstad als economische motor versterken. Gedeputeerde Staten (GS) zetten in op concentratie van wonen en werken in het grootstedelijk gebied Haarlem-IJmond-Zaanstreek-Amsterdam richting Almere en Schiphol/Hoofddorp. In het daaromheen gelegen gebied staan recreatie en landschap centraal.

GS presenteerde afgelopen week de ontwerp-hoofdlijnen voor het streekplan Noord-Holland-Zuid en de strategische integrale (milieu)effectrapportage die de basis vormen voor het ontwerp-streekplan. ‘De bereikbaarheid van nieuwe woon- en werklocaties in de Noordvleugel moet verzekerd zijn om deze als leefbare economische motor van het land te kunnen laten functioneren’, aldus gedeputeerde dhr. H.M. Meijdam van Ruimtelijke Ordening. ‘Zowel een stevige bijdrage van het Rijk in de financiering van de infrastructuur, als medewerking van het Rijk aan snelle planologische procedures wordt onontbeerlijk’, stelt hij. Voor Rijksfinanciering gaat het de provincie in de corridor Amsterdam-Almere/’t Gooi om onder andere de eventuele aanleg van de IJmeerlijn, een nieuw spoor Almere-Utrecht, de (ondergrondse) verbinding A6-A9 en verbreding van de A6 en A1. Voor de corridor Amsterdam-Utrecht: verbreding A2, capaciteitsvergroting van de spoorlijn Amsterdam-Utrecht en het realiseren van een HSL-Oost. In de Westflank betreft het de verbreding van de A4 in combinatie met de aanleg van de Westrandweg/Tweede Coentunnel, oplossing bruggenprobleem in de Zaanstreek, verbreding van de A9 en omlegging van de A9 om Badhoevedorp. Voor het ‘Rondje Randstad’ moeten de sporen tussen de vier grote steden worden verdubbeld. Meijdam: ‘De beslissing van minister Netelenbos om geen geld te besteden voor het ‘Rondje Randstad’ baart ons grote zorgen. Als bovendien voor 2010 geen zicht is op financiering voor andere bereikbaarheidsproblemen, is het onverantwoord om bijvoorbeeld Almere als gemeente te laten groeien.’ Tussen 2000 en 2020 worden 166.000 woningen gebouwd, waarvan 110.000 in bestaand stedelijk gebied waar als extra opgave na 2010 (Vijfde nota) 28.700 woningen zijn gepland. In Almere worden 11.500 woningen gebouwd. Om aan de woningbehoefte te kunnen voldoen en aantrekkelijke woonmilieus in het groen te kunnen aanbieden, zijn enkele uitleggebieden nodig: Bloemendalerpolder (5000 woningen), Waterland concentratie Purmerend/ Edam-Volendam (3600 woningen), Legmeerpolders (2000 woningen) en Haarlemmermeer-West (5500 woningen). Tot 2020 worden in het streekplangebied netto 1000 hectare bedrijfsterrein en 5 miljoen kubieke meter aan kantooroppervlak gerealiseerd. De uiteindelijke ter visie legging van het ontwerp-streekplan staat gepland in juni 2002. ‘Stevige bijdrage Rijk onontbeerlijk’

Reageer op dit artikel