nieuws

Vuile-grondaffaire blijft zaak van strafrechter

bouwbreed

houten – Het Service Centrum Grond (SCG) heeft bij de rechter-commissaris van de Rotterdamse Strafkamer vergeefs aangedrongen op een bestuursrechtelijk onderzoek naar de vermeende fraude met vuile-grondverklaringen.

In plaats van zo’n bestuursrechtelijke expertise, verhoort de strafkamer een reeks getuigen over de vraag hoe medewerkers van het SCG te werk zijn gegaan bij het interpreteren van de Wet belasting op milieugrondslag (Wbm). Het Service Centrum Grond, een semi-overheidsorganisatie, beoordeelt of grond die vrijkomt na bodemsanering, al dan niet reinigbaar is. Het Openbaar Ministerie verdenkt drie medewerkers en twee ex-medewerkers van het SCG van het afgeven van valse verklaringen. Hiermee werd tussen 1995 en 1997 licht verontreinigde grond bestempeld als ‘niet-reinigbare grond’. Zodoende konden organisaties die zich van de grond wilden ontdoen veel geld besparen, want met een niet-reinigbaarheidsverklaring hoefden ze geen Wbm-heffing te betalen. De fiscus liep 3,4 miljoen euro mis.

Onduidelijkheid

Het OM beschuldigt het SCG ervan de wet doelbewust te hebben opgerekt. SCG-directeur H. van Zoelen ontkent dat ten stelligste. Er zou onduidelijkheid zijn geweest over de exacte interpretatie van de wet. ‘Wij hebben zelf uit moeten zoeken wat precies onder het begrip grond dient te worden verstaan. Dat heeft diverse malen geleid tot overleg met vertegenwoordigers van VROM en Financiën. Uit dat overleg is in 1999 een definitie voortgekomen waaraan we ons sindsdien houden.’ Een onderzoek van de Erasmus Universiteit naar de werkwijze van het Service Centrum Grond wees uit dat er een gebrek aan toezicht bestond bij het controleren van de aangeleverde grondmonsters. Van Zoelen sluit niet uit dat zijn medewerkers fouten hebben gemaakt. Het rapport ‘Zelfreinigend Vermogen?’ van de Erasmus Universiteit lijkt die zienswijze te ondersteunen. Want niet alleen het SCG maakte fouten. ‘Noch het ministerie van VROM noch de Belastingdienst heeft vooraf stilgestaan bij de uitvoering van de taak van het SCG. Daardoor heeft het bijvoorbeeld te lang ontbroken aan een duidelijke definitie van grond.’ In een brief aan de Tweede Kamer die minister Pronk (milieubeheer) schreef, mede namens de staatssecretaris van Financiën, geeft hij toe dat de ministeries fout zaten. ‘Het beeld dat uit de conclusies van het rapport naar voren komt, is dat beide betrokken ministeries VROM en Financiën en het Service Centrum grond zich bij de invoering van de vrijstelling van afvalstoffenbelasting voor niet-reinigbare grond onvoldoende bewust zijn geweest van de risico’s op misbruik die dit met zich meebracht. Dat oordeel deel ik’, aldus de minister.

Schrappen

Pronk overweegt om, zoals de onderzoekers van de Erasmus Universiteit voorstellen, de belastingvrijstelling voor niet reinigbare grond te schrappen. Ook onderzoekt hij of de definitie van het begrip grond beter moet worden uitgewerkt.

Reageer op dit artikel