nieuws

Vossen ondermijnen zeedijk in Friesland

bouwbreed

Vossen ondermijnen zeedijk in Friesland

leeuwarden – Vossen hebben op twee plaatsen in de zeedijk ten noorden van het Friese Sint Jacobiparochie gangen gegraven. Wetterskip Fryslân heeft de gangen gedicht, maar moet de vossen nog zien te vangen. Het gangenstelsel is tussen de 10 en 15 meter lang. De veiligheid van de dijken is nog niet in gevaar. Volgens H. Kingma van het waterschap graven de dieren door de klei naar zand, dat lekker droog is. De aanwezigheid van vossen in zeedijken is een nieuw verschijnsel. Dat komt vooral, omdat de vossenstand zich snel uitbreidt in Noordwest-Friesland. Kingma maakt zich nog geen zorgen over de stevigheid van de dijk. Het waterschap houdt dat echter wel goed in de gaten. De dijk is aan de voet 44 meter breed, dus daar kan niet zomaar doorheen worden gegraven. Bovendien zitten de dieren vooral aan de landkant. Als de vossen in mei jongen krijgen, kan het problematischer worden. ‘Een groter aantal gravende vossen kan dan de zeedijk ondermijnen’, aldus Kingma. Het waterschap wil de vossen zo snel mogelijk afschieten of vangen met behulp van klemmen of honden die in de gangen kunnen kruipen. De vossen kunnen nu nog worden afgeschoten. Op 1 april is daarvoor volgens de nieuwe Faunawet een vergunning nodig.

Reageer op dit artikel