nieuws

Verlies restaurateurs dreigt door Gelders geldgebrek

bouwbreed

De provincie Gelderland komt in de periode tot 2010 45 miljoen euro tekort voor de restauratie van monumentale gebouwen zoals kerken, kastelen en woningen. Het beschikbare restauratiebudget bedraagt 18 miljoen euro terwijl minimaal 65,5 miljoen euro nodig is.

Volgens J.A. van de Zande, hoofd van de afdeling Monumenten en Archeologie is de situatie dramatisch.

De provincie onderscheidt drie soorten monumenten: kerken, woonhuizen en boerderijen en overigen(zoals kastelen en landhuizen). Alleen al voor het opknappen van 73 kerken is 27 miljoen euro nodig; dat is gemiddeld 367.000 euro per gebouw.

Voor de twee andere categorieën zijn respectievelijk 20 miljoen en 18,5 miljoen euro nodig. “En dan hebben we het alleen nog maar over de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. In werkelijkheid is het benodigde bedrag nog veel hoger. Schuiven met subsidiegelden, zeg maar creatieve maatregelen nemen, lukt niet meer. Het elastiekje is uitgerekt en staat op het punt te breken.”

Het rijksbeleid is erop gericht te zorgen dat bij alle rijksmonumenten het achterstallig onderhoud na 2010 is weggewerkt. Daarna zouden de gebouwen met eenvoudige middelen op peil zijn te houden. Van de Zande voorspelt in Gelderland een grote mislukking.

Vooral monumentale kerken dreigen het kind van de rekening te worden. Om ze in stand te houden zijn meestal miljoenen euro’s nodig. Zelfs als de provincie maximale subsidie verleent, moeten de kerkgemeenschappen zelf nog altijd zelf grote bedragen ophoesten, bijvoorbeeld om het interieur onder handen te nemen. Gezien de ontkerkelijking is dat meestal een onmogelijke opgave. Het aantal kerkgangers is vaak zeer beperkt, terwijl de kosten om achterstallig onderhoud weg te werken steeds meer de pan uit rijzen.

Van de Zande vreest dan ook dat het geldtekort leidt tot ondeskundige restauraties. “Als het dak lekt ,is het goedkoper om de lokale klusjesman in te schakelen dan een restauratieaannemer. Ik kan me dat voorstellen, maar het vervangen van een lekke dakgoot is toch echt iets anders dan het restaureren van een antieke regenafvoer.”

Bedrijven

Daar komt bij dat het aantal restauratieaannemers gering is. Als er voldoende geld beschikbaar was om monumenten op te knappen, zou de provincie Gelderland een goudmijn zijn voor zulke ondernemers.

Het ontbreken van financiële middelen dreigt dit soort bedrijven echter om zeep te helpen. Van de Zande vreest dat de animo om voor het restauratievak te kiezen ook zienderogen zal afnemen. “We mogen blij zijn als er over vijftien à twintig jaar nog vakmensen zijn die weten hoe ze op een verantwoorde manier een loden dakgoot of iets dergelijks kunnen maken. In de nieuwbouw valt veel meer te verdienen, dus is het logisch dat mensen die richting uitgaan.”

Reageer op dit artikel