nieuws

Verbetering A1 in stedendriehoek

bouwbreed

Verbetering A1 in stedendriehoek

De gemeenten spelen daarmee in op de Vijfde nota ruimtelijke ordening waarin de stedendriehoek is aangewezen als regionaal stedelijk netwerk. Om de bereikbaarheid te verbeteren willen de gemeenten dat de A1 wordt verbreed en provinciale wegen worden aangepast. Met ruim 75.000 motorvoertuigen per etmaal is de A1 een van de drukst bereden wegen buiten de Randstad. Daarnaast wordt het bestaande spoornet gebruikt voor het realiseren van een lightrail. In het midden tussen de drie steden voorzien de bestuurders nieuwe stedelijke uitbreidingen en de ontwikkeling van natuur in de vorm van een groen parklandschap. Voor een goede bereikbaarheid zijn er plannen voor het creëren van nieuwe lightrailstations in het middengebied. Onder de noemers ‘Blauwe Stedendriehoek’ en ‘Groene Valleistad’ willen de drie steden meer nieuwe water- en natuurgebieden in de regio.

Reageer op dit artikel