nieuws

Uitbreiding Oosterhout krimpt

bouwbreed

De uitbreidingslocatie Vrachelen bij Oosterhout, waar 114 woningen moeten komen, ligt te dicht bij de bosrand. Het plandeel dat grenst aan het bos kan daarom niet goedgekeurd worden, heeft de Raad van State bepaald.

De uitbreidingslocatie Vrachelen en het te ontwikkelen woongebied Zwaaikom voorzien in de bouw van meer dan tweeduizend woningen in een aaneengesloten gebied. Het plan is in vijf fasen opgedeeld.

Tegen fase 2a van de uitbreidingslocatie, dat in de bouw van ongeveer 114 woningen met bijbehorende centrumvoorzieningen op het Markkanaaleiland voorziet, is bezwaar gemaakt door onder andere de Milieuvereniging Oosterhout en de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout. Zij stellen dat de behoefte aan woningen in de regio Breda is gedaald.

De Raad van State zegt dat de woningbehoefte weliswaar minder is, maar dat dit niet betekent dat getwijfeld moet worden aan de noodzaak van woningbouw in de regio. Het bouwprogramma voor Oosterhout is inmiddels aangepast naar 3500 woningen in de periode 1995 – 2005. De 114 woningen maken deel uit van dit programma.

De bezwaarmakers zijn daarnaast tegen de komst van de huizen, omdat het plangebied grenst aan een bos. De natuurwaarden die verloren gaan worden volgens hen onvoldoende gecompenseerd. De Raad van State heeft dit bezwaar gehonoreerd. De Voorzitter zegt dat het aannemelijk is dat de bosrand verstoord kan worden door geluidsoverlast en verlichting. Er mag in zo’n geval alleen gebouwd worden als er compensatie is voor de verstoring.

Reageer op dit artikel