nieuws

Steenvezelplaat beschermt kozijn

bouwbreed

Zelfs als houten kozijnen regelmatig worden geschilderd, is de kans op schade groot. Het is meer in overeenstemming met de bouwfysische wetten om het hout te beplakken met steenvezelplaat dan het te voorzien van een laag verf. De steenvezelbekleding kan worden geschilderd, maar het hoeft niet.

Dat zei prof.ir. J.J.M. Cauberg op de bijeenkomst ‘Een nieuwe visie op onderhoud’, georganiseerd door Hemink Meesterschilders uit Borne. Cauberg is hoogleraar bij de sectie Gebouwen en Bouwtechniek van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft.

“Met als excuus ‘we doen het al jaren zo’ blijft de bouw hardnekkig een aantal fouten herhalen. Bouwfysische wetmatigheden zoals thermische uitzetting en vocht door inwateren, condensatie en capillaire werking worden veelvuldig ontkend. De gevolgen zijn vervroegd onderhoud en schade”, aldus de hoogleraar.

Hij legde uit dat de verflaag aan de buitenzijde van een kozijn minder dampremmend moet zijn dan de verflaag aan de interieurzijde. In feite hoeft de buitenzijde helemaal niet te worden geschilderd, omdat het vocht naar buiten moet kunnen.

Als het vocht niet wordt afgevoerd, ontstaat condens. Dat kan in het kozijnhout dringen, door gebreken van de kitvoeg, ongeventileerde glaslatten, windbelasting, gebreken in de verflaag aan de buitenzijde, openstaande verbindingen en door opzuigen van vocht uit het metselwerk.

Woodstone

Wie naar Cauberg luistert, krijgt bijna de indruk dat hout eigenlijk niet het meest geschikte materiaal is voor kozijnen. Schilderen aan de buitenzijde lijkt in ieder geval niet de beste oplossing voor het behoud van houten kozijnen.

Dat sloot naadloos op de presentatie van het Woodstone-systeem door Hemink Meesterschilders. Het bestaat uit een bekleding van geperste steenvezels, die aan de buitenzijde op de (ongeverfde of van verf ontdane) houten kozijnen wordt geplakt. Maar dan wel zo, dat een ruimte van 3 millimeter tussen het hout en de Woodstone overblijft, voor de afvoer van vocht en condens. In de kit, waarmee de vezelbekleding om de 20 centimeter op het hout wordt geplakt, zitten glasbolletjes als afstandhouders.

Volgens Cauberg blijft het wel nodig het kozijn regelmatig te controleren, ook bij toepassing van Woodstone. Ook de onderdorpel hoeft niet te worden geschilderd, als de glaslatten maar ventileren en geen water via de ventilatiespleten naar binnen kan dringen.

Besparing

Dr.ir. P.A. Erkelens, hoofddocent Onderhouds- en Renovatietechnieken aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven, toonde zich enthousiast over het systeem. Hij rekende voor dat enorme besparingen mogelijk zijn als het achterstallig onderhoud aan de huidige woningvoorraad zou worden weggewerkt met Woodstone.

Ook zou het systeem gunstig zijn bij nieuwbouw. “Woodstone levert 20 tot 30 procent besparing op het onderhoud”, aldus Erkelens.

Een kozijn afgewerkt met het Woodstone-systeem.

Reageer op dit artikel