nieuws

Station Schiedam doorreisstation af

bouwbreed

schiedam – De aan de achterkant van station Schiedam ingeklemde strook grond van 16 hectare zal zich de komende tien jaar ontpoppen tot een levendig verblijfsgebied met een scala aan voorzieningen. ‘Als het om stedelijke verdichting en optimaal gebruik van bestaande infrastructuur gaat, is Schieveste een schoolvoorbeeld’, aldus burgemeester R. Scheeres van Schiedam.

De boomerang-vormige strook aan de achterzijde van station Schiedam is voor het overgrote gedeelte door groen overwoekerd en ligt grotendeels braak. Maar de gemeente Schiedam heeft voor de tussen de A20 en de spoorlijn Rotterdam-Den Haag gelegen strook grond (in breedte variërend van 115 tot 230 meter), ambitieuze plannen. Het 16 hectare grote gebied heeft namelijk alles in zich om uit te groeien tot een kwalitatief hoogwaardig verblijfsgebied met een een mix van stedelijke functies waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. ‘Ons ambitieniveau is 280.000 tot 400.000 bvo waarvan de helft kantoorruimte, die overwegend langs de A20 zal verrijzen’, licht de burgemeester op zijn kamer enthousiast toe. Belangrijk bijkomend voordeel is dat het gebied Schieveste – zeker in letterlijke zin – goed bereikbaar is. Afgezien van de A20 zijn hier alle vormen van openbaar vervoer aanwezig. Naast bus en trein, rijdt hier vanaf medio volgend jaar de Beneluxlijn – de metroverbinding met het Rotterdamse net – en staat ook een hoogwaardige tramverbinding (TramPlus) op de agenda. Vliegveld Zestienhoven ligt om de hoek en de binnenstad van Schiedam bevindt zich op loopafstand. Scheeres: ‘Vanaf hier kun je straks binnen 4 minuten in Rotterdam overstappen op de HSL.’ Momenteel vinden op Station Schiedam zo’n vijfduizend vervoersbewegingen per dag plaats, na voltooiing van Schieveste zal dit het tienvoudige bedragen.

Facelift

Momenteel is de eerste fase – de vernieuwing van het stationsplein – in volle gang. Het huidige busstation aan de voorkant verdwijnt en komt direct naast de perrons van metro en trein. Een deel van de bestaande woningen wordt afgebroken om plaats te maken voor circa honderd nieuwe woningen en maximaal 10.000 vierkante meter kantoorruimte. Het sterk verouderde AMEC-kantoorgebouw blijft staan, maar wordt gestript en gemoderniseerd. De facelift van het stationsplein moet medio 2004 een feit zijn.

Voorkanten

Aan de achterkant moet een kwalitatief hoogwaardig gebied ontstaan met kantoren, een hotel, educatieve en culturele instellingen, ontspanningsruimte en woningbouw, het kloppende hart van Schieveste. Scheeres: ‘Het station heeft straks als het ware twee voorkanten.’ Ten westen van deze levendigheid – over de Schie – is een transferium gepland voor vierduizend auto’s. De locatie, een voormalige huisvuilstortplaats, bevat echter 75.000 ton verontreinigde grond. De noodzakelijke bodemsanering zal een kleine 4 miljoen euro vergen. Na de schoonmaakactie zullen de oevers van de Schie een boulevard-achtige uitstraling krijgen. Schieveste heeft drie grondeigenaren. Initiatiefnemer Schiedam bezit met 8,5 hectare het merendeel van de grond. NS Vastgoed heeft 10 procent van het gebied in bezit, de gemeente Rotterdam is eigenaar van de oostelijk gelegen 4 hectare die nu nog in gebruik zijn als volkstuincomplex, maar voor de nieuwe invulling moet wijken. Scheeres: ‘De samenwerking met Rotterdam moeten we nog formaliseren, maar alle neuzen staan dezelfde kant op.’ De buurgemeenten willen onder andere gezamenlijk de herstructurering van de verouderde bedrijventerreinen ten noorden van de A20 ter hand nemen. Aan zowel de west- als oostkant van het gebied zijn daarnaast infrastructurele aanpassingen nodig om de toegankelijkheid van Schieveste vanaf de A20 te verbeteren. Gedacht wordt daarbij aan de aanleg van een verbinding over de Schie en de aanleg van twee tunnels voor de aantakking van Schiedam-Oost.

Schoolvoorbeeld

Deze zomer zal het masterplan het licht zien. Schiedam is nu bezig met het verkennen van de markt. ‘Wij verschaffen de grond, maar de verdere ontwikkeling moet in samenwerking met de markt gestalte krijgen, waarbij we denken aan pps-constructies.’ Bij de invulling is meervoudig ruimtegebruik een van de uitgangspunten. De perrons en de A20 die zo’n 5 meter boven het maaiveld liggen, bieden daartoe volop de mogelijkheid. ‘Als het om stedelijke verdichting en optimaal gebruik van bestaande infrastructuur gaat, is Schieveste een schoolvoorbeeld’, meent de burgervader. Schieveste prijkt echter – ondanks dat het aan alle criteria voldoet – vooralsnog niet op de lijst van twintig stedelijke centra, zoals opgenomen in de Vijfde nota ruimtelijke ordening met het oog op de te ontwikkelen Deltametropool.

Inschatten

Scheeres spreekt van ‘een omissie die nog hersteld kan worden’. De gemeente heeft in een brief aan de vaste kamercommissie VROMonlangs protest aangetekend om alsnog voor deze ondersteuning van de kant van het Rijk in aanmerking te komen. Eind maart is daarover meer parlementaire duidelijkheid. Wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor Schieveste kan Scheeres nu nog niet inschatten, maar het zal de Schiedamse ambities zeker niet stoppen. ‘Ook als we in Den Haag buiten de boot vallen, gaan we met Schieveste door.’ ‘Ook als we in Den Haag buiten de boot vallen, gaan we met Schieveste door’.

Reageer op dit artikel