nieuws

Schiermonnikoog wandelt langzaamaan Groningen binnen

bouwbreed Premium

schiermonnikoog – Het Friese eiland Schiermonnikoog is de laatste decennia aan oostelijke zijde zo gegroeid, dat het brutaal de provincie Groningen is binnengewandeld. Tussen beide provincies is discussie ontstaan of er een grenswijziging moet komen, die de verantwoordelijkheden regelt.

Het Friese eiland heeft nooit stilgelegen. Het groeide aan de oostkant en vermagerde aan de westkant. Zo sterk zelfs, dat de huizen van het enige dorp Schiermonnikoog in zee dreigden te spoelen. Tot de eilandbeheerders in de 17de eeuw besloten de huizen aan de westkant te slopen en een stukje oostelijker weer op te bouwen. Tegelijkertijd werd de bescherming van de westkust ter hand genomen. Dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. De oostkant bleef groeien, maar niemand die er veel aandacht aan schonk. Tot nu, want een flink deel van het eiland nestelt zich groeienderwijs op Gronings grondgebied. ‘Stel nu dat daar een ramp gebeurt of iets aanspoelt, dan kan Friesland formeel niets ondernemen’, verklaart woordvoerder Dijs van Schiermonnikoog. Er dient dus een grenscorrectie te komen, die de bevoegdheden duidelijk maakt. Maar geen van de provinciebesturen weet hoe. Minister De Vries van Binnenlandse Zaken moet uitkomst brengen.

Nieuwbouw

Ook qua bouwvolume groeit de gemeente Schiermonnikoog, zij het bescheiden, want tweederde van het eiland is beschermd natuurgebied. Van wat overblijft bestaat het merendeel uit polders. In de Vijfde nota zit Schiermonnikoog strak in het korset geregen. Woordvoerder Dijs vermeldt dat de gemeente bouwplannen heeft voor rond de twintig woningen. ‘We weten alleen niet waar. Het is lastig een plek te zoeken, want zoveel keuze is er niet.’ Het ‘oude’ dorp kenmerkt zich door de karakteristieke eilander woningen met diepe zadeldaken en topgevels met schoorsteen. Alle gebouwen staan in een rooilijn gerangschikt, zoals dat ooit door de eigenaren van het eiland was bepaald. Karakteristiek is ook het windmuurtje, dat aan de westzijde tegen de huisjes is aangebouwd. Schiermonnikoog telt inmiddels 959 woningen (inclusief appartementen) voor 1015 inwoners. Waaruit blijkt dat het merendeel van het bouwvolume uit recreatiewoningen bestaat.

Reageer op dit artikel