nieuws

Rotterdam let beter op bouwprojecten

bouwbreed Premium

rotterdam – De Rotterdamse dienst Gemeentewerken wordt voortaan meer betrokken bij bouwprojecten in de Maasstad. Het college hoopt met deze en nog andere maatregelen de organisatie van bouwprojecten zo te wijzigen dat het niet meer wordt verrast door vertragingen en overschrijding van het budget.

Het voorstel is een reactie op een rapportage van onderzoeksbureau Berenschot dat gisteren bekend werd. Het onderzoeksbureau keek naar de bouwplanprocessen van de verbouw en uitbreiding van museum Boijmans van Beuningen, De Doelen/Hogeschool voor Dans en Muziek, het Wereldmuseum en de bouw van het nieuwe Luxor Theater. De vier projecten samen waren begroot op ongeveer 75 miljoen euro. Overschrijding van de begroting kostte de gemeente de afgelopen vier jaar bijna 7,5 miljoen euro. Behalve het beter benutten van kennis bij gemeentelijke diensten moet er ook worden gewerkt aan een standaardprocedure. Of deze dergelijke tegenvallers voorkomt is overigens de vraag. ìBij bouwprocessen heb je geen waterdichte garantiesî, vindt verantwoordelijk wethouder H. Kombrink (ruimtelijke ordening en kunstzaken). Directeur C. de Wijs van Gemeentewerken vindt dat ook. ìEr zijn altijd problemen bij bouwen, het gaat erom hoe je dat oplost. Vergeet niet dat het eigenlijk altijd gaat om unieke, eenmalige projecten.î De relatief hoge directiekosten die de onderzoekers signaleren, verrassen De Wijs niet. ìAls onervaren personen die projecten aansturen, moet er veel worden gepraat. Gepraat wordt er ook als er problemen zijn en ouwehoeren kost nu eenmaal geld.î De aanbeveling beter gebruik te maken van kennis en kunde van gemeentelijke diensten ziet Kombrink wel zitten. ìEen museum runnen is wat anders dan een bouwproces runnen.î De Wijs en Kombrink beschouwen de rapportage van Berenschot als ìeen spiegel die wordt voorgehoudenî. Op twee na nemen zij de aanbevelingen over. Het advies de wethouder een rol op afstand te geven, legt het college naast zich neer. Kombrink: ìAls het zo zou kunnen zou ik het toejuichen, maar De Doelen hadden we niet op zoín manier kunnen realiseren. Als wethouder ben je nu eenmaal verantwoordelijk voor zoín project en moet je je er soms mee bemoeien.î (anp)

Reageer op dit artikel