nieuws

Rapport Tiel gaat voorbij aan bouwstijl Van der Valk

bouwbreed Premium

tiel – Het eerste rapport, dat adviesbureau ABT schreef voor de gemeente Tiel over de instorting van het parkeerdek van het Van der Valk-motel, concentreert zich op de labiele oplegging van de TT-liggers. Het heeft geen oog voor de ‘stijl van bouwen van Van der Valk’, stelt P.H.J. Plass, algemeen directeur van Centraal Bureau Bouwtoezicht (CBB) uit Arnhem. Volgens hem is het gebouw zeer onveilig voor medewerkers, bezoekers en bewoners.

‘Het komt door het ontbreken van expertise en deskundig toezicht’, constateert Plass. Een visuele inspectie is volgens hem niet voldoende. Ook de werkelijke situatie moet worden onderzocht, niet alleen tekeningen en berekeningen. ‘Je moet onderzoeken hoe daadwerkelijk is gebouwd. Daarbij is ook destructief onderzoek nodig’. Hij doelt op het weghalen van omtimmeringen, het controleren op betonwapening voorzover dat niet met een detector mogelijk is, en dergelijke. In feite geldt dat voor alle constructies die geheel of gedeeltelijk onder supervisie van of door Van der Valk zijn gebouwd of verbouwd. Het concern heeft meer dan honderd vestigingen in West-Europa, Florida en op de Antillen.

Ernstige gebreken

In april 1998 heeft CBB een visueel onderzoek gedaan voor Best Verftechniek in Best. Het bedrijf wilde een onderhoudsplan aanbieden aan Van der Valk. CBB constateerde een groot aantal problemen. Het ging om constructieve onderdelen (metselwerk en fundering), beton aan galerijen, beplatingen, verzakkingen van bestrating op het parkeerdek, verrotte gevelbekleding, scheurvorming in en afschuiving van metselwerk. ‘Door de verrotte onderdelen en het afschuiven van metselwerk ontstaan zeer onveilige situaties voor de medewerkers, bezoekers en bewoners. Het lijkt ons zinvol uw opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen’, schreef CBB. Best Verftechniek zegt deze opmerking mondeling aan de technische dienst van het motel te hebben doorgegeven. De manier waarop Van der Valk bouwt en onderhoudt, lijkt ondeskundig en het toezicht onvoldoende. Het metselwerk van motel Tiel is bijvoorbeeld gescheurd waar een dilatatie op zijn plaats zou zijn. De onderkant van de galerijen ziet er niet goed onderhouden uit, schade achter de beplating lijkt mogelijk. Zelfs leken kunnen constateren dat het gebouw in minder goede staat verkeert. ‘Mensen die vaak bij Van der Valk in Tiel gaan sporten, beweren dat het gebouw zo rot was dat het een keer moest gebeuren’, meldt de website voor fans van Van der Valk.

Slachtoffers

Niet alleen in Tiel is gebouwd, verbouwd en onderhouden à la Van der Valk. Volgens J. Maat, voorheen hoofd bouw- en woningtoezicht van de gemeente Almelo, meldt dat het concern een parkeerkelder met inferieure materialen wilde bouwen. De lijst van gemeenten met problemen met Van der Valk is lang. Het is niet onredelijk om te veronderstellen, dat deze stijl van bouwen opnieuw tot een instorting zou kunnen leiden, met een reële kans op slachtoffers.

Reageer op dit artikel