nieuws

Principe-akkoord over uitbaggeren Hoornse havens

bouwbreed

lelystad – Het jarenlange conflict tussen de gemeente Hoorn en Rijkswaterstaat over het uitbaggeren van de Hoornse havens en binnenwater is beslecht. Deze week tekenden de partijen een principe-overeenkomst. Voor 2003 wordt met de twee grootste havens – de Vluchthaven en Voorhaven – een begin gemaakt.

De werkzaamheden in deze twee havens betreffen het herstel van het nautisch profiel en het opruimen van verontreinigd slib. Daarnaast komen ook de overige Hoornse havens en binnenwateren in beeld. ‘Beide partijen zullen gezamenlijk onderzoek doen naar de havens die Hoorn in beheer heeft, ofwel alle Hoornse wateren die in direct contact (kunnen) staan met het IJsselmeer’, licht J.P. Essing, hoofd strategie en juridische zaken van Rijkswaterstaat in Lelystad toe. ‘Het onderzoek richt zich op de kwaliteit en de ligging van de waterbodems en moet uiteindelijk resulteren in afspraken over hoe en wanneer deze wateren opgeschoond worden.’ Het resultaat van de bevindingen, die onder andere antwoord moeten geven op de vraag waar welke soort specie aanwezig is, wordt nog dit jaar verwacht. In de overeenkomst is tevens opgenomen dat sterk verontreinigd slib (klasse 3 en 4) tegen vooraf gestelde voorwaarden naar het IJsseloog wordt afgevoerd, de stortplaats van Rijkswaterstaat in het Ketelmeer. Minder ernstig vervuilde baggerspecie zal worden afgevoerd naar daarvoor aangewezen plaatsen in het Markermeer/IJsselmeer.

Reageer op dit artikel