nieuws

Prijsregeling in bouw was volkomen legaal

bouwbreed

den haag – Prijsregelende instanties waren een poging om de malafide praktijken rond aanbestedingen in de bouw te beteugelen. Volgens WAC-directeur P. van Nieuwenhuizen heeft dat lange tijd goed gewerkt. Hij sluit echter niet uit dat naast de 30.000 aanbestedingen die jaarlijks officieel werden afgehandeld ook een illegaal circuit bleef bestaan.

Van Nieuwenhuizen heeft niets te verbergen en is trots op de rol die hij van 1988 tot op heden speelde bij de Vereniging Wegenbouw Aannemers Combinatie Nederland. Formeel is hij momenteel nog altijd directeur van de BVdie al sinds 1998 in liquidatie verkeert. In dat jaar kwam definitief een einde aan de activiteiten van de WAC. De recente berichtenstroom over rekenvergoedingen en prijsafspraken heeft de bouw een slechte naam bezorgd. Veel mensen zijn echter vergeten dat de prijsregelende organisaties tot en met 1998 in alle openheid en met toestemming van het Rijk mochten opereren. Desgevraagd schetst hij een beeld van de dagelijkse praktijk. De WAC speelde jarenlang een bemiddelende en onafhankelijke rol bij aanbestedingen in de gww-sector. Tussen 1987 en 1992 heeft de organisatie actief op de aanbestedingsmarkt geopereerd. In 1987 werd het Besluit mededingingsregelingen in de bouwsector van kracht. Een prijsregelende organisatie zou zorgen voor de uitvoering conform het Uniform Prijsregulerings Reglement (UPR). ‘We gingen toen actief de boer op om aannemers te wijzen op de nieuwe regels. Aannemers die zich niet aan de nieuwe wet zouden houden, riskeerden een gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 100.000 gulden.’ Vanaf die tijd behandelde de WAC30.000 aanbestedingen per jaar. Tot 1992 gebeurde dat in officiële – besloten – vergaderingen met een onafhankelijke WAC-voorzitter. Geïnteresseerde aannemers konden zich daar melden en op grijsgroene formulieren hun bod schrijven. Deze zogenoemde blankcijfers werden door de voorzitter verzameld en de laagste inschrijver werd dan bekend gemaakt. De WAChield de aanbestedingen bij en handelde de statutair vastgelegde rekenvergoedingen af.

Zie verder pagina 3 ‘WAC wilde malafide praktijken beteugelen’

Reageer op dit artikel