nieuws

Noord-Holland alerter op bodemsaneringen

bouwbreed

Noord-Holland alerter op bodemsaneringen

haarlem – De provincie Noord-Holland verscherpt dit jaar haar toezicht en controle op bodemsaneringen. In vergelijking met vorig jaar is het aantal inspecteurs bodemsanering verdubbeld tot vier. Daarnaast is ook de cluster milieucriminaliteit versterkt. Momenteel kan elke sanering waarvoor de provincie bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft (heel Noord-Holland uitgezonderd de gemeenten Amsterdam, Haarlem en Zaanstad met eigen bevoegdheid) ter plekke een controlebezoek verwachten. Bij het toezicht wordt vooral gecontroleerd of een sanering plaatsvindt volgens het goedgekeurde saneringsplan en of de gestelde doelen worden gehaald. De inspecteurs controleren onder andere of de saneerder verschillende partijen vervuilde grond goed scheidt en op de juiste manier verwerkt. Voorts controleert de provincie of een opdrachtgever tijdig toestemming vraagt als hij om technische redenen van de vergunning(voorwaarden) wil afwijken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels