nieuws

Nefit beproeft 250 gaswarmtepompen

bouwbreed

Nefit brengt één dezer dagen 250 demonstratiemodellen van de gaswarmtepomp Auris op de markt. Het rendement bedraagt 120 procent in bestaande en 140 procent in nieuwbouwwoningen. De opstelling weegt om en nabij 250 kilo. De prijs voor de consument bedraagt momenteel nog zo’n 6400 euro.

Het verschil zit volgens de fabrikant in de hogere ontwerptemperaturen van de bestaan de bouw. Nieuwbouwwoningen voldoen met het systeem aan de EPN van 0,8 die voor de woningbouw gaat gelden. De gaswarmtepomp werkt volgens het absorptieprincipe en wekt energie op door verschillende vloeistoffen in de juiste verhouding bijeen te brengen. Een gasbrander van 2,4 kilowatt houdt het proces gaande. Die verhit in de zogeheten bellenkoker een mengsel van water en ammonia. Ammonia heeft een lager kookpunt dan water zodat er bellen ammoniadamp ontstaan. Die gaan via de stijgleiding van de bellenkoker omhoog en nemen daarbij water mee. Boven in de bellenkoker scheidt de ammoniadamp van het water dat verder stijgt naar een condensor. Die koelt de damp weer af en geeft de vrijkomende warmte af aan het CV-water dat om de condensor stroomt. De vloeibaar geworden ammonia zakt door de zwaartekracht naar een verdamper en komt daar in contact met helium. Daardoor daalt de dampdruk van de ammonia en verdampt zo bij een lage temperatuur. De benodigde 1,2 kilowatt energie komt via een warmtewisselaar uit de bodem, de buitenlucht of stromend oppervlaktewater. Het aandeel ammonia van het gasmengsel in de verdamper neemt toe. Ammonia is relatief zwaar zodat het mengsel door de zwaartekracht naar beneden zakt waar het in een absorber terecht komt. Daar komt het in tegenstroom met het water uit de bellenkoker. Absorber en bellenkoker zijn communicerende vaten.

Basislast

Het water absorbeert de ammonia waardoor op een hoog temperatuurniveau energie wordt afgegeven aan het CV-water dat rond de absorber stroomt. Hierbij komt het helium vrij dat weer naar de verdamper stroomt. Het water/ammonia-mengsel stroomt weer naar de bellenkoker. Twee jaar eerder bouwde Nefit een serie van zeventig warmtepompen. Die kunnen 3,6 kilowatt leveren. Dat is voldoende voor de basislast van een nieuwbouwwoning. Vaak is meer vermogen nodig voor onder meer warm water. De eerste serie bestond uit een aparte warmtepomp en HR-ketel voor het piekvermogen. De huidige versie heeft een ingebouwd CV-toestel dat 24 kilowatt kan leveren.

Verantwoording

De bevindingen moeten weer de aanzet tot verdere verbeteringen geven waardoor het toestel kleiner en lichter wordt. De installateur hoeft niet zelf met het apparaat te slepen, maar geeft alleen aan waar het moet komen. Een verhuizer bepaalt namens Nefit of de gaswarmtepomp daadwerkelijk in de desbetreffende woning terecht kan en neemt de verantwoording voor de uiteindelijke plaatsing. Vaak zal de voorziening in de keuken komen. Het ontwerp en de maat van 60 centimeter in het vierkant sluiten aan op de kenmerken van witgoed.

In de visie van Nefit valt er niet veel meer te verbeteren aan de HR-ketel. Andere fabrikanten staan voor hetzelfde feit en pakken eveneens nieuwe technieken op. Dat is niet zo eenvoudig omdat de hele organisatie van de conventionele ketel moet omschakelen op de gaswarmtepomp. Ook de installateur zal aan het systeem moeten wennen en zich de techniek door middel van scholing eigen moeten maken.

Nefit benadrukt dat de prijs van het nieuwe toestel altijd hoger zal zijn dan die voor een HR-ketel; louter omdat er meer techniek in zit. De consument ontvangt momenteel voor de investering van 6400 euro wel een subsidie van 2270 euro. De prijs houdt mede verband met de geringe productieomvang en het vele handwerk. De gebruiker die voor een bodemwisselaar kiest moet rekening houden met zwaar materieel in de tuin. Dat perst een buis van 40 meter in de grond waarin twee parallelle buizen komen. De eerste buis wordt weer uit de grond gehaald. Het hele proces duurt om en nabij een uur. Waterleidingbedrijven geven aan deze methode de voorkeur omdat boren de grondlagen mengt. De bodemwisselaar haalt tot min 5 graden Celsius nog energie uit de grond. De bodemtemperatuur ligt gemiddeld rond de 7 graden Celsius.

Reageer op dit artikel