nieuws

‘Nederland is niets verplicht inzake ingebruikneming IJzeren Rijn’

bouwbreed

ROERMOND – De Amsterdamse advocaat A. van den Biesen heeft minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat gemaand tot terughoudendheid in haar uitspraken en afspraken inzake de IJzeren Rijn.

‘Nederland is niets verplicht inzake ingebruikneming IJzeren Rijn’

Van den Biesen schrijft de minister dat Nederland geen medewerking hoeft te verlenen aan het opnieuw in gebruik nemen van de IJzeren Rijn op grond van het IJzeren Rijnverdrag met België uit 1873. Bovendien is Nederland op geen enkele manier verplicht daarin financieel bij te dragen, aldus Van den Biesen. Sterker nog: als de IJzeren Rijn opnieuw in gebruik wordt genomen, moet België ook opdraaien voor de schade aan mens, natuur en economie die Midden-Limburg loopt: zo’n 450 miljoen euro. Van den Biesen vertegenwoordigt de belangen van de gemeenten Weert, Roermond en Roerdalen, de Milieufederatie Limburg, en de Kamer van Koophandel Limburg Noord. De advocaat is samen met de gerenommeerde Franse volkenrechtdeskundige prof. A. Pallet uit Parijs bezig met het opstellen van een memorandum over de rechtsgeldigheid van het Scheidingsverdrag uit 1839 en het eerder genoemde IJzeren Rijnverdrag uit 1873. Dit memorandum zal binnen enkele weken uitkomen en aan de minister worden toegezonden. België probeert reactivering van de IJzeren Rijn desnoods volkenrechtelijk af te dwingen met beroep op beide verdragen, stelt Van den Biesen. ‘Die Belgische visie is niet juist’, schrijft de advocaat in zijn brief aan Netelenbos. De verdragen uit 1839 en 1873 ondersteunen de Belgische aanspraken niet, schrijft Van den Biesen, vooruitlopend op het verschijnen van het memorandum van Pallet. Hij vraagt de minister dan ook ‘buitengewoon terughoudend te zijn met uitspraken in woord of geschrift omtrent eventueel voor Nederland bestaande verplichtingen terzake’. Van den Biesen heeft een kopie van de brief naar minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken gestuurd en naar het parlement. Zoals bekend is Limburg, en zeker Midden-Limburg, fel gekant tegen reactivering van de spoorwegverbinding tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. ‘We hebben er alleen maar last van, en het levert ons niks op, want de treinen stoppen hier niet’, licht een woordvoerder van de gemeente Roermond toe.

Reageer op dit artikel