nieuws

Natuurlijke afbraak voorkomt sanering

bouwbreed Premium

leeuwarden – De verontreinigde bodem onder een voormalige wasserij in Leeuwarden wordt niet gesaneerd. Door bacteriën die al in de grond zitten, breken de gechloreerde koolwaterstoffen vanzelf af.

De keuze voor deze manier van bodemreiniging, die wel enige honderden jaren kan duren, heeft inmiddels de goedkeuring van de provincie gekregen. ‘We hebben de verontreiniging in kaart gebracht’, zegt bioloog en projectleider drs. P. Russchen van Fugro Milieu Consult, ‘en geconstateerd dat het om een stationaire vervuiling gaat.’ In het bovenste pakket op een diepte tussen één en zes meter zit de meeste vervuiling, maar omdat de grond uit klei bestaat, verspreidt de vervuiling zich niet, zo blijkt uit monitoring. ‘De grond is niet goed doorlatend, zoals zandgrond. Daarom verspreiden de koolwaterstoffen niet’, verklaart de bioloog. Het stationaire karakter van de verontreiniging hebben Russchen en zijn collega’s inmiddels aangetoond met behulp van een uitgebreide computersimulatie. Fugro Milieu Consult monitoort de vervuiling al een aantal jaren door middel van peilbuizen. Op basis daarvan is een uitgebreide computersimulatie uitgevoerd, waaruit bleek dat ook in de toekomst geen verspreiding zal optreden, aldus de bioloog. De computersimulatie is ondersteund door laboratoriumproeven. Deze methode van natuurlijke biologische afbraak is verreweg de goedkoopste oplossing. De wasserij staat ingeklemd tussen andere panden aan de Schrans in de Friese hoofdstad. Het weghalen van de vervuilde grond betekent dat ook het pand moet worden afgebroken, dat de naastliggende panden moeten worden gestut en dat na de bodemsanering nieuwbouw moet plaatsvinden. ‘Alleen de afbraak en de nieuwbouw kosten al meer dan een miljoen’, schat Russchen.

Reageer op dit artikel