nieuws

Mogelijk ënormaleí aanleg Centrale As

bouwbreed

dokkum – Friesland besteedt de aanleg van de provinciale weg tussen Nijega en Dokkum, de Centrale As, mogelijk op een ënormaleí manier aan. Dat verwacht wethouderÝS. Boorsma van de gemeente Dongeradeel waartoe Dokkum behoort.

Ý De bestuurder baseert zijn verwachtingen op de problemen waar Rijkswaterstaat momenteel tegen aanloopt bij de aanbesteding van de verdubbeling van de N31. Het plan was dat te doen in samenwerking met het bedrijfsleven. ìHet zou me niks verbazen als de provincie straks besluit te kiezen voor een gewone aanbesteding teneinde er voor te zorgen dat de aanleg in 2005 begint. Dat is van wezenlijk belang voor de regio.î De Centrale As loopt vanaf de N31 bij Nijega via Burgum, Veenwouden, Broeksterwoude en Damwoude naar Dokkum. De weg is bedoeld om Noordoost Friesland beter te ontsluiten. ìDe huidige verbinding is een karrenspoor. Het duurt een half uur om vanaf Leeuwarden naar Dokkum te komen. En dat wordt alleen nog maar erger door de vele verkeerslichten en de toenemende verkeersdruk.î Bij voltooiing van de As wordt de reistijd beperkt tot tien minuten. De kosten van de aanleg zijn begroot op een bedrag tussen 227 miljoen en 272 miljoen euro. De provincie neemt het grootste deel voor haar rekening. Ook de gemeenten Dongeradeel, Tytsjerksteradiel en Dantumadeel betalen mee. ìWe zijn nog in gesprek met gemeenten die straks grenzen aan de wegî, zegt Boorsma. ìDie profiteren ook van de aanleg. We hopen hen eveneens zover te krijgen dat zij meebetalen.î De As wordt uitgevoerd als 100-km-weg met daarin opgenomen een aantal ongelijkvloerse kruisingen. Partijen werken de verschillende alternatieven, die mede door inbreng van omwonenden zijn ingediend, momenteel verder uit. De weg is op zín vroegst in 2015 gereed.

Reageer op dit artikel