nieuws

Markt doorkruist ambities staatssecretaris Remkes

bouwbreed

amsterdam – Met een woningproductie van zestig- tot zeventigduizend per jaar de komende jaren zal de bouw tevreden moeten zijn. De door staatssecretaris Remkes genoemde honderdduizend en inmiddels al naar beneden bijgestelde negentigdduizend is onhaalbaar, meent EIB-directeur Adri Buur.

Markt doorkruist ambities staatssecretaris Remkes

Hij reageert hiermee op het rapport van de Taskforce woningbouw. Dat Remkes zijn ambities naar beneden heeft bijgesteld, vindt Buur niet meer dan logisch. Maar hij zit nog te hoog. De overheid is immers de centrale regie over de woningbouw kwijt en daardoor afhankelijk geworden van andere partijen en krachten in de markt. ‘Heel veel woningen moeten komen op plekken waar al huizen staan. Oud dient te worden ingeruild voor nieuw. Bijna overal ligt het eigendom in handen van de corporaties. Deze instellingen hebben weliswaar iets te maken met de overheid maar exploiteren zelfstandig hun woningen. Economische motieven en resultaatverantwoordelijkheid spelen een belangrijke rol. De overheid kan niet centraal besluiten de oude woningen maar af te breken en te komen tot nieuwbouw.’ De terughoudende wijze waarop corporaties tot sloop overgaan, is voor Buur meer dan begrijpelijk. De instellingen zijn gericht op het verlenen van onderdak en gedragen zich niet als projectontwikkelaars. Waarom zouden corporaties mensen tegen hun zin woningen uitdrijven? Ook in economische zin is haast niet geboden, want de inkomsten uit huur vormen naast de lage kosten een stabiele geldstroom.

Lek

Buur signaleert dat in Nederland met stabiele regelmaat jaarlijks twaalfduizend oude woningen tegen de vlakte gaan. Al twintig jaar lang. Impulsen ontbreken om de afbraak plotseling in een stroomversnelling te brengen. Toch ging Remkes met zijn oorspronkelijke getal van honderdduizend nog steeds uit van een uitbreidingsbehoefte van 625.000 en de sloop van 375.000 woningen over een periode van tien jaar. De directeur van het EIB komt per decennium niet verder dan 120.000 keer nieuw voor oud en heeft zo het lek in de politieke ambities ten opzichte van de stagnerende woningbouw boven water. ‘Mij valt op dat feitelijk geen afstand genomen wordt van de door ons instituut gepresenteerde getallen. De staatssecretaris doet verstandig zijn doelstellingen te wijzigen. Je kunt niet negentig- à honderdduizend nieuwe woningen eisen en gelijktijdig zeggen dat de markt zijn werk moet doen.’

Reageer op dit artikel