nieuws

‘Laten we de Haagse tramtunnel nou maar afbouwen’

bouwbreed Premium

den haag – De SP-fractie in de Haagsche gemeenteraad wil, zodra de nieuwe raad is geïnstalleerd, een enquête naar de aanbesteding en afbouw van de veelbesproken tramtunnel. Krijgt de partij bijval van de grote partijen?

VVD-fractievoorzitter P.W.M. Smit ziet er niks in. ‘Wat wil je daar nou mee? Alles ligt al op tafel. Als er een project op gemeenteraadsniveauu goed is doorgenomen dan is het wel de Haagse tramtunnel. Uit alle Wob-verzoeken (Wob is Wet openbaarheid van bestuur, red.) en debatten is nooit iets gekomen waaruit blijkt dat de raad iets had kunnen voorkomen.’ Op het ogenblik verlopen de werkzaamheden volgens Smit heel goed. ‘Het ligt niet in de rede dat er nu een extra overschrijding komt.’ Wel trekt Smit twee bestuurskundige lessen. ‘Wij zouden moeten nadenken over een centraal facilitair bedrijf van overheden dat de expertise van opdrachtgeverschap bundelt met betrekking tot de aanbesteding van grote infrastructurele werken. Daarnaast pleit ik voor een centraal waarborgfonds voor bouwprojecten voor rijksoverheid en lagere overheden.’

Publiek geheim

Ook de PvdA is weinig enthousiast. Secretaris R. Baldewsingh vindt een enquête niet aan de orde. ‘Het houden van een enquête gaat te ver.’ Er is allang lering getrokken uit de gang van zaken, meent hij. ‘Het is een publiek geheim dat de aanvankelijk begrote kosten (280 miljoen gulden) zijn verdubbeld. Het is evident dat er fouten zijn gemaakt. Sommige zaken, zoals de bodemgesteldheid, zullen nadrukkelijker moeten worden onderzocht. Er zijn kansen blijven liggen. Laten we die tunnel nou maar afbouwen, daar gaan we voor. Daarna komt ongetwijfeld een moment waarop er een evaluatie plaatsvindt.’ De Haagse Stadspartij reageert verrast. ‘Het voorstel kwam van ons. Oktober vorig jaar hebben we een motie ingediend over de rol van de gemeente als opdrachtgever. Die heeft het niet gehaald’, aldus fractievoorzitter G.H.M. Wijsmuller. ‘We willen van het gemeentebestuur met terugwerkende kracht een totaalbeeld over dit debacle. Wellicht kunnen we door te leren van deze fouten ons als gemeente beter wapenen bij toekomstige infrastructurele projecten.’ Bij de PvdA-fractie was niemand voor commentaar bereikbaar.

Reageer op dit artikel