nieuws

In geleasde vorm komt kantoorinrichting niet voor op de balans

bouwbreed Premium

albergen – Interieurs geven uitstraling aan een organisatie. Advocaten en accountants weten dat al langer. Hotelliers, schoolhoofden en facilitaire diensten van ziekenhuizen blijken dit voorbeeld te volgen. Niet altijd hoeft een interieur onder het eigendom van een organisatie te vallen. Het kan ook onder dat van een leasemaatschappij vallen. De organisatie kan zo de middelen reserveren voor wat tegenwoordig ‘de kerntaken’ heten. Interieurlease uit Albergen bevordert sinds begin dit jaar het idee van het gehuurde interieur.

In geleasde vorm komt kantoorinrichting niet voor op de balans

In gehuurde vorm komt het interieur niet voor op de balans. In het jargon heet dat ‘off balance lease’. Het fiscale, economische en juridische eigendom ligt bij de leasemaatschappij. Interieurlease ziet zich evenwel niet als een leasemaatschappij, maar als een extra dienstverlening om de producten van de partners in de markt te zetten. Lease is financieel niet de meest voordelige oplossing. Het heeft evenwel het voordeel dat bedrijven hun geld aan die activiteiten kunnen besteden waarmee ze hun geld verdienen. Met leaseconstructies is het mogelijk om bijvoorbeeld het interieur uit de initiële kosten te halen en over te hevelen naar de exploitatie. Organisaties die geen btw hoeven af te dragen zijn met deze constructie netto voordeliger uit. De winst die een organisatie boekt wordt vaak uitgedrukt als percentage van het geïnvesteerd vermogen. Zaken die worden uitbesteed verlagen het geïnvesteerd vermogen. Zo wordt het kengetal van de winst groter.

Conciërgediensten

Het Albergse Interieurlease biedt ook onderhoud aan. Een opdrachtgever kan zo volstaan met het beschikbaar stellen van het casco. De Albergse verhuurder beperkt de activiteiten tot wat binnen de muren gebeurt. Daarin zegt de maatschappij uitermate ver te gaan. De opdrachtgever kan uit een reeks modules de uiteindelijke levering en de bijbehorende conciërgediensten kiezen. Interieurlease wil voor het onderhoud een landelijk net opzetten met schoonmaakbedrijven. Opdrachtgevers betalen één bedrag aan Interieurlease. De afzonderlijke bedrijven zijn verantwoordelijk voor hun inbreng. Interieurlease zegt producten te leveren van fabrikanten die de markt leiden met een breed assortiment. Het kan op verzoek ook producten van derden leveren. Dat zijn bijvoorbeeld producenten van raambekleding en verlichting en ICT-leveranciers. Ook die kunnen toetreden. De deelnemers zijn geen aandeelhouders. Het aanbod van verlichting is versnipperd. Interieurlease kent geen fabrikanten die een substantieel van die markt bedienen. Wellicht doen zich mogelijkheden voor elektrotechnische groothandelaren voor. De verhuurder wil evenwel voorkomen dat het aanbod van producten en diensten onoverzichtelijk wordt. De Albergse inrichter gaat uit van de eventuele voorstellen van een interieurarchitect. Interieurlease wilde aanvankelijk een eigen binnenhuisarchitect aan zich binden. Veel van deze ontwerpers maken al gebruik van de deelnemers aan Interieurlease. Aantrekken van één persoon sluit alle anderen uit. De buitendiensten van de verschillende partners informeren de architect en de opdrachtgever over de mogelijkheden. Zo versterkt de band tussen de partners. De verhuurder benadrukt dat het interieur niet onder de verantwoording van één vertegenwoordiger ressorteert. De benodigdheden die samen een interieur vormen kennen zoveel aspecten dat één verkoper die nooit allemaal kan kennen. Het bedrijf zegt aan een relatie-economie te werken met een langdurig perspectief. De fabrikant levert het product en helpt afnemers dat toepassen.

Interieurcultuur

De deelnemers van Interieurlease zeggen een band te hebben met de Nederlandse interieurcultuur. Opdrachtgevers krijgen daar meer oog voor. Ziekenhuizen gaan er steeds meer vanuit dat patiënten ook klanten zijn. Scholen gebruiken de inrichting mede om leerlingen binnen te halen en verzorgingstehuizen om cliënten te winnen. Zo komt er meer werk voor de Nederlandse interieurarchitect. In Europees verband steekt die niet slecht af. Nederland onderhield lang een minimale stijl met veel beton en staal. In het zakelijke interieur doet volgens de Albergse verhuurder evenwel steeds meer de huiselijkheid intrede, niet te verwarren met kneuterigheid. In kantoren ontstaan woonkamerachtige omgevingen die echter minimaal blijven. Interieurlease wil de interieurarchitect mettertijd het totale assortiment online voorstellen. Die kan zo langs elektronische weg interieurs samenstellen. Interieurlease verwerkt de gegevens tot een tekening en verzendt die inclusief stalen naar de ontwerper. De bijbehorende (lease)bedragen ontbreken vooralsnog. Het aantal variabelen voor een interieur is nagenoeg oneindig, met het gevolg dat het berekenen van een prijs erg veel informatie vergt. Het blijft een vraag of de interieurarchitect die via het net kan bevatten.

Interieurlease verhuurt via telefoon (0546) 633000 momenteel de producten van Forbo Linoleum, wand- en meubelbekleder Vescom, meubelfabrikant Lensvelt, Armstrong Building Products en Interwand Eibergen. Foto boven: wanden van Interwand Eibergen.

Foto links: Symfonie tapijt van Forbo Linoleum.

Reageer op dit artikel