nieuws

Herontwikkeling van duizenden vierkante meters onroerend goed

bouwbreed

lelystad – In tien jaar tijd Lelystad afhelpen van zijn wat armoedige imago. Dat is het idee achter het masterplan waarvan de bedenkers een geheel nieuw stadshart voorstaan. Het centrum sluit niet langer aan op de ontwikkeling die de rest van de stad heeft doorgemaakt. De binnenstad wordt helemaal nieuw ingericht.

Herontwikkeling van duizenden vierkante meters onroerend goed

Om de reputatie van Lelystad op te vijzelen, wordt nogal wat uit de kast getrokken. Duizenden vierkante meters onroerend goed worden herontwikkeld. Inclusief vervanging van reeds bestaande bebouwing (20.000 vierkante meter winkelruimte gaat tegen de grond) moet een kleine 100.000 vierkante meters nieuwbouw een kwalitatief beter leven in het centrum brengen. Het winkelend publiek kan straks terecht bij neringdoenden die op 40.000 opgepoetste vierkante meter zijn gehuisvest. Bij dit alles krijgt de hoofdstad van Flevoland mogelijk ook een nieuw theater. De huidige schouwburg, die wordt gesloopt, maakt letterlijk de plaats voor het nieuwe theater. Een nieuwe bibliotheek komt er in elk geval evenals sociaal-culturele voorzieningen. Hiervoor is, inclusief het theater, 10.000 vierkante meter terrein gereserveerd. Voorts zijn in het plan zo’n zeshonderd luxere woningen opgenomen.

Achterhaald

De poldergemeente met haar 65.000 inwoners, wil in de aanloop naar de toekomstige groei met nog eens 20.000 burgers, iets vlotter worden aangekleed en dan vooral vlot in de zin van eigentijds. Eerdere stedenbouwkundige principes zijn achterhaald en van de bestaande architectuur die dateert uit de jaren zeventig, zal de bezoeker het evenmin warm krijgen. Lelystad streeft naar een betere uitstraling waarmee de stad zich positief wil onderscheiden van andere steden. De kosten voor uitvoering van het masterplan bedragen ruim 227 miljoen euro. De operatie wordt gefaseerd uitgevoerd, de projecten worden zo veel als mogelijk onafhankelijk van elkaar gerealiseerd. Teneinde te voorkomen dat de bouwwerkzaamheden de bedrijvigheid in de stad belemmeren, is gekozen voor een kloksgewijze aanpak.

Werk

Het masterplan waarin de jongste ontwikkelingen tot 2010 zijn uitgestippeld, telt veertien deelprojecten. Het gemeentelijk bestemmingsplan is inmiddels helder en wordt thans in procedure gebracht. Op dit moment worden de eerste kavels uitgegeven en daarmee begint tevens de eerste fase van uitvoering. De uitgifte loopt voorspoedig. Aannemers en ontwikkelaars die in Lelystad bouwactiviteiten willen ontplooien, kunnen vooralsnog in de poldergemeente terecht. Toch zal er naar verwachting zeker nog een jaar voorbij gaan voordat de eerste paal kan worden geslagen. In afwachting daarvan is wel al een begin gemaakt met de ‘omheining’ van het nieuwe stadshart. Daartoe zijn in het oostelijke deel van de stad tal van lindebomen geplant die in 2010, het jaar waarin de voltooiing van het nieuwe stadshart gepland staat, samen met de overige ‘windkanten’ een dikke groene haag moeten vormen. Dit Groene Carré ommuurt niet alleen, de ringweg zorgt er tevens voor dat twee grote doorgaande dreven worden omgeleid. Hierdoor zal het verkeer in de toekomst niet langer voor het station langs, maar achter het station om voorbijrijden. Aan de voorzijde van het station worden nieuwe winkels gebouwd op een plein van tienduizend vierkante meter. Onder dit stationsplein staat een van de nieuwe garages gesitueerd. Voor het stallen van de auto is met een extra duizend parkeervakken straks plek voor een kleine drieduizend auto’s in het stadshart. Met de geplande groei naar 32.000 arbeidsplaatsen treft Lelystad met de bouw van ongeveer 40.000 vierkante meter nieuwe kantoorruimte tevens voorzieningen op het gebied van de extra werkgelegenheid. De kantoren worden per kavel uitgegeven, uitgiftes worden individueel gedaan. Hiermee proberen de beleidsmakers de massaliteit terug te dringen. Het Masterplan Stadshart Lelystad is een gezamenlijke ontwikkeling van de gemeente Lelystad en de Rotterdamse ontwikkelaar William Properties. Bureau West 8, eveneens uit Rotterdam, heeft de stedenbouwkundige supervisie.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels