nieuws

‘Haak’ cruciaal voor Leeuwarder plannen

bouwbreed Premium

De Haak om Leeuwarden, het plan voor de aanleg van het ontbrekende deel van de zuidelijke rondweg rond de stad, is essentieel voor de woonkwaliteitslag die de Friese hoofdstedelijke gemeente wil maken. Er worden momenteel volop woningen gebouwd. Die plannen kunnen alleen naar behoren worden afgerond als de planning voor de rondweg volgens scenario verloopt.

Leeuwarden wil een woonstad worden waar het aangenaam vertoeven is. De laatste jaren ontbeerde de Friese hoofdstad een goed woningpotentieel te bieden voor zowel Jan Modaal als voor mensen met hogere inkomens. Inmiddels is de gemeente op dit ‘woongat’ gesprongen door de ontwikkeling van nieuwbouwwijken in het zuidelijk deel van de stad, te weten Zuiderburen en Leeuwarden-Zuid. Ook zijn er plannen voor de bouw van peperdure woningen op een groenlocatie tussen Leeuwarden en Lekkum: de Bullepolder.

In totaal worden er de komende tien jaar 8400 woningen gerealiseerd. In Zuiderburen komen daarvan tot 2006 zo’n 1750. Deze Vinex-locatie bestaat verder uit twee recreatiemeren en een bos van 100 hectare. De woningbezetting is met achttien woningen per hectare laag. Een bewuste keuze, aldus het gemeentebestuur, omdat ruimte en groen kernwoorden zijn.

In de andere nieuwbouwwijk, Leeuwarden-Zuid, zijn zo’n 6000 woningen gepland. Het plan is dat de eerste woningen volgend jaar gereed zijn. Het volbouwen van deze wijk loopt synchroon met de plannen om de Haak om Leeuwarden te voltooien. Deze rondweg is enerzijds nodig om Leeuwarden bereikbaar te houden en anderzijds is een groot deel van Leeuwarden-Zuid rond de huidige ontsluiting gepland. “En een rijksweg dwars door een woongebied levert altijd problemen op”, weet Y. Haitsma, projectmanager voor de plannen voor de Haak.

Het plan is de rondweg in twee fasen aan te leggen. Fase 1 start naar verwachting rond 2006, is in 2008 klaar en behelst het tracé tussen de Werpsterhoek en Deinum. Kosten: 109 miljoen euro. Daarvan neemt het rijk 72,6 miljoen voor zijn rekening. Provincie en gemeente betelen elk 18,15 miljoen. Fase 2 heeft betrekking op het deel tussen Deinum en Marssum en kost ruim 68 miljoen euro. “Daarvan is de financiering nog niet helder. We hopen dat het rijk die kosten betaalt uit de reguliere MIT-gelden. Daarover is pas na 2010 helderheid. Doel is wel om met behulp van voorfinanciering in 2010 te starten. Rond 2012 is de rondweg dan gereed.”

Rijk, provincie en gemeente willen de aanleg van de Haak realiseren via een pps-constructie. Dat woord heeft in Friesland momenteel wat een rare bijsmaak gekregen nu Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat de verdubbeling van de N31 (de Wâldwei) tussen Nijega en Leeuwarden fikse vertraging oploopt omdat men worstelt met de juridische aspecten van de geplande pps-constructie. Haitsma hoopt dat Leeuwarden niet tegen dezelfde problemen aanloopt. “De planning is strak. Als de Haak vertraging oploopt, heeft dat onmiddellijk gevolgen voor de woningbouwplannen.” Zonder rondweg kunnen er namelijk maar 1500 woningen worden gebouwd.

Voorlopig gaat de projectmanager ervan uit dat de realisatie van de Haak volgens planning verloopt.

Reageer op dit artikel