nieuws

Grotere steden willen opnieuw eigen minister

bouwbreed Premium

den haag – De grote steden van Nederland die samen de G21 vormen, zijn voor behoud van een minister voor Grotestedenbeleid. Zij vragen het komend kabinet het beschikbare geld te groeperen in een sociale, economische en fysieke pijler en verder nieuwe, aparte regelingen te verbieden.

Twee weken na de grootste vier van Nederland, presenteren 21 minder grote steden hun wensen, inclusief de bijbehorende extra financiële claims. Zij willen ook meer mogelijkheden om met eigen oplossingen te komen voor hun specifieke problemen. Premier Kok en minister Van Boxtel (grotestedenbeleid)nemen het manifest ‘Ruimte voor resultaten’ op 21 februari in ontvangst uit handen van A. Rombouts, burgemeester van Den Bosch. De steden zijn het erover eens dat ze resultaten boeken met het grotestedenbeleid. De leefsituatie verbetert, de werkgelegenheid en de economische bedrijvigheid groeien. Wel vinden ze van zichzelf dat de resultaten beter zichtbaar en duurzamer moeten worden. Sociaal, economisch en op het gebied van veiligheid kunnen ze nog veel verbeteren. Het extra geld dat de gemeenten van de overheid vragen, willen ze gebruiken voor meer en betere zorg, verbetering van de bereikbaarheid en uitbreiding van groene gebieden in en om de stad. Nog voor de overhandiging van het manifest presenteert de visitatiecommissie 2001 haar rapport. Daarin staat omschreven op welke punten de steden hun beleid nog kunnen aanscherpen. Voorzitter Duyvendak overhandigt een rapport aan Eerste-Kamerlid en voormalig staatssecretaris voor grotestedenbeleid J. Kohnstamm (D66).

Enschede

De manifestatie G21, zoals de dag officieel wordt omschreven, is in Enschede. Daar verwoestte de vuurwerkramp op 13 mei 2000 de wijk Roombeek. De opbouw daarvan verloopt zoals de 21 grote steden het graag zouden zien. Verschillende organisaties werken er samen, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen spelen mee en het programma is gebaseerd op de drie pijlers met fysieke, sociale en economische maatregelen.

Reageer op dit artikel