nieuws

Fysiotherapeuten voor bouwsector gaan landelijk de boer op

bouwbreed

ENSCHEDE – In Nederland bestaan slechts twee opleidingen voor bedrijfsfysiotherapeuten. EÈn daarvan is in Enschede gevestigd, de ander in Rotterdam. Aan de Saxion Hogeschool in Enschede worden onder meer therapeuten voor de bouwsector opgeleid.

Zij doceren bij een tweedaagse cursus voor bouwbedrijven die de commerciÎle poot van de hogeschool, Villa Expertise, voor bedrijven, verzorgt. Hoewel de cursus Ergonomisch Werken al acht jaar bestaat, gaat deze instelling er nu landelijk de boer mee op. De noodzaak lijkt daar, want momenteel stroomt nog 3,5 procent van de 200.000 bouwvakkers jaarlijks de wao in met spier- en gewrichtsklachten. Het ziekteverzuim in de bouw stijgt weer. Dat komt voor een groot deel door de arbeidsomstandigheden. Via de cursus Ergonomisch Werken leren bouwvakkers hoe ze met lichaamsbelasting moeten omgaan, hoe ze hun werkplek inrichten en hoe ze het best hun werk organiseren. De cursus bevat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Tot dusver heeft het onderwijsinstituut aan zoín veertig bouwbedrijven een cursus gegeven. ìDat waren voornamelijk timmer- en metselbedrijven uit de Achterhoekî, zegt co-rdinator A. Bieleman van de opleiding bedrijfsfysiotherapie. ìJarenlang hebben we de cursus op kleine schaal aangeboden om te zien of het zou aanslaan. Er is bij die bedrijven nog niet geÎvalueerd, omdat het personeel vaak op verschillende locaties aan het werk is. Dat is het lastige aan de bouw. Desondanks willen we wel na die tweedaagse cursus een soort opfriscursus aanbieden, zodat we kunnen beoordelen wat er in de praktijk van onze adviezen is terechtgekomen.î

Werven

Villa Expertise voor bedrijven beschikt over circa twintig gediplomeerde docenten die in het gehele land doceren. Deze freelancers komen uit de opleiding bedrijfsfysiotherapie. Ze mogen zelf bedrijven gaan werven. Daarnaast heeft de Hogeschool Saxion zelf ook de nodige contacten in de Nederlandse bouwwereld. Zodoende hoopt men genoeg deelnemers te trekken. ìWe zouden heel blij zijn met zoín zestig bedrijvenî, zegt account-manager S. van Egmond. De cursus Ergonomisch Werken heeft een preventieve inslag. Het conservatisme in de trant van ñ zo doen we het al jaren en waarom zouden we het anders doen ñ is aan het omslaan. Een deel van de bouwbedrijven investeert in betere arbeidsomstandigheden. ìHet bewustzijn is groter geworden, maar een kleine club is er al echt mee bezigî, vindt Bieleman. ìOnze ervaringen tot dusver zijn dat er nog heel wat praktische belemmeringen overwonnen moeten worden. Zo zijn hulpmiddelen op de bouw niet altijd aanwezig en ligt er teveel troep op de bouwplaats. Ook de werkplekken kunnen beter worden ingericht.î Naast een stuk theorie over de fysieke belasting in de bouw, gaan de bouwvakkers ook praktisch te werk. ìDe therapeuten gaan bekijken hoe iemand aan de werkbank staat of hoe hij een balk in een zaagmachine legt en hoe iemand zijn werkplek heeft ingericht. Dat verschilt nogal per bedrijfî, heeft Bieleman gemerkt. ìHet ene metselbedrijf heeft voorzieningen getroffen door bijvoorbeeld een plateau te maken voor de stenen en de speciekuip zodat de metselaar zich niet diep hoeft te bukken. Een ander bedrijf heeft nog niets gedaan, maar onze deelnemers zijn wel gemotiveerd om in betere arbeidsomstandigheden te investeren.î De deelnemers krijgen een fors deel van de cursuskosten vergoed door het Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid.

Reageer op dit artikel