nieuws

Fraude bij bouw van Twekkelerbrug

bouwbreed

enschede – Bij de bouw van de Twekkelerbrug in Enschede is gefraudeerd door de Regio Twente, Dienst Landelijk Gebied en de aannemer in een poging zoveel mogelijk Europese subsidie binnen te halen. Dit staat in een rapport van de Algemene Rekenkamer.

Te hoge factuur te vroeg ingediend om maximale subsidie binnen te halen

Staatssecretaris Ybema van Economische Zaken heeft naar aanleiding van dit rapport onderzoek gedaan naar deze vorm van oplichting. Hij komt tot de conclusie dat de drie partijen willens en wetens te vroeg een te hoog bedrag hebben opgevoerd om het maximum aan subsidie van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling veilig te stellen. In een brief aan de commissaris van de koningin Hendrikx verwijt Ybema de provincie dat ze haar controletaak niet goed uitoefent en eist hij opheldering over deze kwestie.

Actie

Ook landbouwminister Brinkhorst wordt door Ybema schriftelijk op de hoogte gesteld, zodat het ministerie actie in de richting van de Dienst Landelijk Gebied ñ DLG, de opdrachtgever voor de brug ñ kan ondernemen. De wandel/fietsbrug is in 1998/1999 gebouwd over het Twentekanaal. Om in aanmerking te komen voor de Europese subsidie moest het grootste deel van de brug voor eind 1998 klaar zijn en een betalingsbewijs worden overlegd. Dat vereiste enige creativiteit, aangezien het project niet zo vlotte. De aannemer factureerde echter eind 1998 aan DLG een bedrag van 528.000 euro onder vermelding dat de onderbouw voor 80 procent klaar was en de bovenbouw voor 95 procent. De werkelijke kosten die de aannemer had gemaakt, bedroegen slechts 175.000 euro, omdat hij op dat moment nog nauwelijks was begonnen met de bouw. Sterker, de exacte locatie was nog niet eens bekend, daarover werd pas in februari 1999 een besluit genomen.

Ontwerpstadium

Volgens onderzoek van de Algemene Rekenkamer en de accountantsdienst van Economische Zaken wist de Dienst Landelijk Gebied dat de brug nog in een ontwerpstadium verkeerde. Niettemin stuurde de dienst de factuur door naar de Regio Twente, met de vraag of hij kon worden betaald. Dat gebeurde op 15 december 1998. Aan de twee voorwaarden voor de subsidie was voldaan. De brug was voor het grootste deel klaar, op papier dan, en er kon een betalingsbewijs worden overlegd. Ook de provincie weet dat de realisatie van de Twekkelerbrug op de factuur wordt geflatteerd. Er gaan nog wat restituties en eindafrekeningen over de tafel, maar het gesjoemel heeft de waarheid voor de Algemene Rekenkamer niet kunnen verhelen. Het ministerie van Economische Zaken stelt drie maatregelen voor, ter voorkoming van deze fraudevorm. Projecten die een kritische datum naderen, dienen ter plekke te worden geverifieerd. Programmamanagers moeten voor het verstrijken van de einddatum een verslag maken van het project. De verantwoordelijke instantie dient de juistheid van de feiten aan te geven en te bevestigen.

Reageer op dit artikel