nieuws

ëOnkunde staat goede bestekken in de wegí

bouwbreed

zoetermeer – ìZonder de inbreng van de bestekschrijver is het niet mogelijk juridisch verantwoorde, samenhangende projectdocumenten samen te stellenî, stelt de recent opgerichte Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB). Tegelijkertijd constateert de organisatie dat de gemiddelde bestekschrijver het vak onvoldoende beheerst waardoor de kwaliteit van de bestekken slecht is.

Krakkemikkige bestekken zijn zo alledaags dat zelfs kaderpersoneel meestal niet weet hoe een goed bestek eruit ziet. ìDat is eigenlijk onverantwoordî, vindt Cees van Dijk. voorzitter van de BNB en directeur van Stevens Van Dijck Bouwmanagers en Huisvestingadviseurs te Zoetermeer. ìWant het gaat om een contractstuk waar financieel en juridisch zo vreselijk veel aan vast hangt, dat het desastreuze gevolgen kan hebben als het niet goed doortimmerd is.î In een bestek, legt hij uit, staat nauwkeurig beschreven hoe een bouwwerk wordt uitgevoerd, met welke materialen, en onder welke algemene voorwaarden. ìHet is een contract tussen opdrachtgever en uitvoerder waaraan beide partijen gebonden zijn. De bestekschrijver moet zorgen dat de laatste eindjes van de specificaties in orde zijn. Hij is de man die het totaaloverzicht heeft. Als zich een probleem voordoet, moet hij dat signaleren.î

Fout

Gebeurt dat niet, dan kan een fout in de ontwerpfase leiden tot hoge faalkosten tijdens de uitvoering. Door onduidelijke afspraken kunnen juridische problemen ontstaan en zelfs kan een voedingsbodem ontstaan voor fraude. ìTerwijl er wel onkunde maar helemaal geen kwade opzet in het spel is. Overigens kun je niet stellen dat een goed bestek fraude kan uitsluiten.î Sietze Wierda, directeur van Birds Raadgevend Ingenieurs BV uit Velserbroek en secretaris van de BNB kent voorbeelden van opdrachtgevers die niet akkoord gingen met een vakkundig opgesteld bestek omdat ze dachten dat het niet deugde. ìAls iemand tien keer een slecht bestek onder ogen krijgt, denkt ie dat het zo hoort. Op een keer komt er een bestekschrijver die het goed doet en dan zegt de opdrachtgever ëWat gek. Zo hoort het niet.í Dat is geen kwaaie opzet. Maar onkunde.î De Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen wil dit soort problemen voorkomen. De organisatie, in 2001 opgericht, wil het kennisniveau van bestekschrijvers verhogen door scholing, bijscholing en uiteindelijk certificering. Daarnaast wil de BNB optreden als belangenbehartiger voor bestekschrijvers.

Opleiding

In Nederland werken ongeveer vierduizend bestekschrijvers. Voor de meesten is het een taak die ze naast hun overige werk doen. Hun opleidingsniveau wisselt. ìSoms is het een secretaresse die iets uit de computer laat rollen, maar er zijn ook bouwkundig ingenieurs met vijfentwintig jaar ervaring die bestekken schrijven. De gemiddelde opleiding van een bestekschrijver ligt op mts- of hts-niveau.î Tijdens deze studies krijgt het schrijven van bestekken weinig aandacht. Wierda herinnert zich dat er tijdens zijn opleiding aan de TU Delft in totaal tien minuten aan werd besteed.

Adviseren

De enige vervolgopleiding wordt verzorgd door de stichting Stabu en is vooral gericht op het schrijven van een keurig bestek, maar zonder al te veel diepgang. ìDie cursus is een prima basis, maar wij willen een stap verder gaan. We zetten een leergang op voor bestekdeskundigen. De markt vraagt om bestekschrijvers die niet alleen technische oplossingen zoeken, maar vanuit de rol van deskundige kunnen adviseren hoe met bestekken een bijdrage kan worden geleverd aan een hogere kwaliteit van het bouwproces.î De leergang begint dit voorjaar. (www.bestekdeskundigen.nl) ëDe meesten doen het naast hun overige werkí

Reageer op dit artikel