nieuws

Elektronische beheerder biedt inzicht in reistijd

bouwbreed

papendrecht – Metselbedrijven ondervinden problemen met de voorwaarden die de nieuwe cao aan de verloning van de reisuren stelt. Ctrack uit Papendrecht vindt dat zijn ‘fleetmanagementsysteem’ dat probleem afdoende oplost.

Elke medewerker heeft een adres. Zodra het busje stopt registreert het systeem het adres zodat ‘het kantoor’ de exacte reistijd van de desbetreffende medewerker kan uitrekenen. Op de terugweg gebeurt hetzelfde en komt er sluitend inzicht in de tijden van reizen en werken. De urenregistratie wordt altijd gecombineerd met plaatsbepaling. Het systeem registreert via GPS van welk adres het voertuig vertrekt en op welk het aankomt. De gegevens worden draadloos naar het kantoor gestuurd en zijn daar over te zetten in andere bestanden. In de Benelux gebeurt het versturen met Mobitex, daarbuiten via gsm. In het buitenland registreert het systeem door en slaat de gegevens op in een geheugen met een capaciteit voor enkele maanden. Zodra het voertuig weer over de grens komt, worden de gegevens doorgestuurd. Het kantoorpersoneel kan op het scherm nagaan waar de metselaar zich bevindt. Uit de gegevens kan het een veelheid aan rapportages samenstellen die inzicht geven in de productiviteit en de effectiviteit. Het systeem registreert postcode, plaatsnaam, straatnaam; evenals de vertrektijden, kilometerstanden en adressen. Daarmee is een route afdoende vastgelegd, maar bedrijven willen die informatie effectiever gebruiken. Daarvoor ondersteunt het systeem databanken als Escrow en SAP. De gebruiker kan bijvoorbeeld in Excel een project in uren, kilometers en materialen vastleggen.

Kosten

De installatie is onder meer in gebruik bij kleine en middelgrote installateurs en aannemers die tien tot vijftig auto’s op de weg hebben. Als een onderneming een basisstation en twee voertuigen uitrust kost dat circa 180 euro per maand. Per voertuig komen de kosten op 45 euro. Dit bedrag hangt samen met een huurcontract voor vijf jaar. De gebruiker ontvangt in het eerste jaar gratis opwaarderingen. Voor de resterende looptijd wordt een contract afgesloten. Ondernemers kunnen het systeem ook kopen voor 1580 euro, inclusief inbouw. De programmatuur voor de kantoorcomputer kost 2500 euro. Een ondernemer kan met een nulmeting narekenen of de investering rendeert. Die wordt volgens de leverancier al snel terugverdiend als een bedrijf met de gegevens de juistheid van gewerkte uren kan onderbouwen.

Handelingen

Ctrack kwam vier jaar geleden voort uit Fleetlogic, een fabrikant van ‘zwarte dozen’. De module zit achter het dashboard omdat het gebruik geen handelingen vergt; het personeel hoeft er alleen maar mee te rijden. Omdat de programmatuur automatisch gegevens genereert en doorgeeft aan andere pakketten, blijven ook de administratieve handelingen beperkt. Een bedrijf kan zelf instellen welke aspecten het wil registreren. Zo informeert het systeem over het rijgedrag, de stiptheid van werken en de afgelegde bezoeken. Uit die gegevens zijn doorlopend urenstaten te halen. Zodra ‘het kantoor’ ziet waar een medewerker zit, kan de communicatie beperkt blijven tot berichtenverkeer. Gebruik hoeft niet beperkt te blijven tot voertuigen. Bronbemalers bijvoorbeeld kunnen het systeem op hun pompen zetten en zo leren dat de brandstof opraakt of dat er hoogwater aankomt. De meldingen worden doorgeschakeld naar de zaktelefoons van de uitvoerders. Het programma kan een bepaald gebied toekennen aan een voertuig of een installatie. Bij overschrijding volgt een melding. Op die manier is de route van gestolen materieel te volgen. Dieven kunnen de module niet snel traceren en verwijderen omdat deze verdekt is gemonteerd. De elektronische kaarten beslaan geheel Europa en zijn tot op 2 meter nauwkeurig. Voor de licentie voor de kaarten betaalt de gebruiker eenmalig 500 tot 600 euro.

Reageer op dit artikel