nieuws

Einde nadert voor lak met oplosmiddelen

bouwbreed Premium

Uiterlijk 1 oktober 2007 moeten behandelaars van oppervlakten werken volgens de zogeheten VOS-richtlijn van Brussel. Vanaf die datum mogen kleine- en (middel)grote lakkeerders uitsluitend oplosmiddelarme verf verwerken.

Alternatieven voor lakken met oplosmiddelen zijn bijvoorbeeld watergedragen verven, poeder- en UV-lakken en high solids. Over het geheel genomen geven de alternatieven een beter resultaat tegen lagere kosten. Die indruk kreeg in elk geval de organisatie van de beurs SurfaceTechnology die van 15 tot en met 20 april plaatsvindt in Hannover. Deze expositie gaat in ruime mate in op de aspecten kosten en lakverbruik. Dat laatste kan aanmerkelijk dalen als een spuitinstallatie zodanig wordt afgesteld dat zo min mogelijk verf naast het werkstuk terecht komt. Een deel van de ‘verspilde’ verf kan via een verzamelinrichting weer opnieuw worden gebruikt. De markt biedt intussen voorzieningen die meer dan 99 procent van de lak terugwinnen. De gebruiker bespaart op die manier 30 tot 40 procent op het lakverbruik. Verbeterde applicatietechnieken dragen het hunne bij aan een lager verfverbruik. Te denken valt aan elektrostatische verstuivers die dat verbruik kunnen halveren.

Reageer op dit artikel