nieuws

De huurder als opdrachtgever

bouwbreed Premium

De gemeente Apeldoorn wil dat binnen enkele jaren een groot deel van de burgers zelf opdrachtgever is van nieuw te bouwen woningen. Dit blijkt uit de conceptvisie ‘Wonen in Apeldoorn 2010’. Het particulier opdrachtgeverschap moet ook mogelijk zijn voor huurwoningen en moet binnen handbereik komen van de lagere inkomensgroepen.

Het vergroten van de keuzevrijheid van de bewoners staat voorop in de woonvisie waarmee Apeldoorn de toekomstige woningbouwontwikkelingen in de stad heeft opgetekend.

De gemeente wil bereiken dat tussen 2005 en 2009 een derde deel van de totale woningproductie door middel van particulier opdrachtgeverschap wordt ontwikkeld. Binnen de randvoorwaarden van de woonvisie krijgen zowel kopers als huurders de kans zelf opdrachtgever te zijn.

De gemeente wil met woningcorporaties overeenkomen dat zij een derde deel van hun projecten inbrengen voor deze vorm van keuzevrijheid. Apeldoorn realiseert zich wel dat particulier opdrachtgeverschap om een intensieve begeleiding vraagt. Om individuele opdrachtgevers te ondersteunen, wordt een Centrum voor architectuur en erfgoed annex Werkruimte culturele planologie opgezet.

Een ander hoofdpunt van de Apeldoornse woonvisie is dat nieuw te bouwen woningen beter moeten aansluiten op de vraag vanuit de markt.

Eenvormig

Uit onderzoek blijkt dat in Apeldoorn de woningvoorraad weliswaar in goede staat verkeert, maar dat wel sprake is van eenvormigheid. Er bestaat meer behoefte aan stadswoningen en appartementen en vrijstaande woningen in het groen. De woonvisie wijst er ook op dat de vraag naar andere typen huizen groeit doordat steeds meer mensen wonen en werken combineren.

Met de woonvisie heeft Apeldoorn de grove lijnen voor de toekomstige woningbouw in de stad geschetst. In een woonatlas, die als leidraad gaat dienen, worden per stadsdeel de huidige situatie en de gewenste ontwikkelingen weergegeven. Om de regionale opvangtaak goed uit te voeren, moet Apeldoorn tot 2020 nog ruim 13.000 nieuwe woningen realiseren.

Reageer op dit artikel