nieuws

Corporaties raken hun vrijstellingen kwijt

bouwbreed

den haag – Woningcorporaties betalen vanaf 1 januari 2003 overdrachtsbelasting en vennootschapsbelasting. Staatssecretaris Bos (financiën) maakt daarmee een eind aan de vrijstellingen die de organisaties tot nu toe genoten. Hij stelt eerst nog wel een onderzoek in naar de gevolgen in aandachtswijken.

Aanleiding voor de opheffing zijn de bevindingen van de werkgroep woningcorporaties: de vrijstellingen zouden marktverstorend kunnen werken. De branchevereniging van de woningcorporaties Aedes is niet blij met de maatregel, omdat daarmee middelen van volkshuisvesting weglekken die hard nodig zijn voor de stedelijke herstructurering, zo stelt zij op haar website. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën spreekt dat tegen. De ontvangsten komen namelijk terecht in het potje voor de Wet bevordering eigen-woningbezit. Juist voor herstructureringsgebieden wil staatssecretaris Bos met zijn collega Remkes (volkshuisvesting)en minister Jorritsma (economische zaken) de gevolgen nader bekijken. Hier kunnen situaties ontstaan waardoor belanghebbenden twee keer overdrachtsbelasting moeten betalen. Vaak draagt een corporatie woningen voor herstructurering tijdelijk over aan een andere organisatie. Daarna komen de woningen weer terug in het bestand en moet nogmaals belasting worden betaald. Hiervoor moeten nadere voorwaarden komen. Ook stelt het kabinet een onderzoek in naar alle belemmeringen voor herstructurering en naar maatregelen voor het stimuleren ervan. Als deze fiscaal zijn wordt bekeken of hiervoor oplossingen mogelijk zijn, zonder een uitzonderingspositie te creëren voor de belanghebbenden.

Richtlijnen

Een laatste obstakel is sloop en nieuwbouw door een woningcorporatie. Daarbij betaalt zij geen overdrachts- maar omzetbelasting. Omdat de Europese richtlijnen niet toestaan verschillende belastingvormen met elkaar te verrekenen, moet ook hiervoor een aparte oplossing komen. Als de onderzoeken zijn afgerond, kan de vrijstelling worden opgeheven. Het ministerie gaat er vanuit dat dit voor 1 januari 2003 lukt.

Reageer op dit artikel