nieuws

Zuidtangent kan ook als trambaan

bouwbreed

De Zuidtangent wordt een openbaarvervoerverbinding van IJmuiden via Haarlem, Schiphol en Amstelveen naar Amsterdam Zuidoost en IJburg.

Het kerntraject tussen Haarlem CS en Amsterdam Bijlmer is zondag in gebruik genomen. Bij de opening is gestart met bussen die over de vrije busbaan rijden. Bij de aanleg is er evenwel al rekening mee gehouden dat ook met trams over het traject kan worden gereden.

Opdrachtgever voor het project is de vervoermaatschappij NZH die van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de aanleg van het kerntraject van de busbaan 136 miljoen euro kreeg.

Bij Schiphol kruist de Zuidtangent de A4. Daarvoor is een ruim 1800 meter lange tunnel aangelegd, grotendeels parallel aan de dubbele spoortunnel onder de rijksweg. Toen de plannen rond de tangent in een vergevorderd stadium waren, was aannemerscombinatie KSS (Hollandsche Beton- en Waterbouw en Strukton Betonbouw) net bezig met het verdubbelen van de spoortunnel op de plaats van de feitelijke kruising, vak F uit het bestek. Besloten werd KSS dit deel met een lengte van 160 meter ‘uit de hand’ te gunnen. Dat bespaarde kosten, omdat de weg dan niet nogmaals omgelegd zou hoeven worden voor de aanleg van de busbaan. De rest van de Zuidtangent-tunnel bij de A4 is in twee onderdelen gesplitst en via de normale Europese procedure aanbesteed en gegund. Voor een deel van in totaal 650 meter kwam KSS als voordeligste aanbieder uit de bus. KSZ, waarin behalve Strukton en HBW ook Ballast Nedam Beton en Waterbouw deelnam, verwierf het contract voor aanleg van het resterende deel.

Een deel van het tracé van de Zuidtangent.

Reageer op dit artikel