nieuws

Zuid-Limburg kruipt door het oog van de naald

bouwbreed

Slechts 2 centimeter beneden het kritieke peil waarop het water over de dijken en kades zou klotsen, stabiliseerde het hoge water van de Maas gistermorgen in Borgharen.

De waterstand bedroeg rond 10 uur 44,98 meter boven NAP. Bij 45 meter dreigt acuut overstromingsgevaar. Maar de woordvoerder van de gemeente Maastricht blijft bezorgd: voor de komende dagen wordt in de Belgische Ardennen veel regen verwacht. En dan zwelt regenrivier de Maas gemakkelijk en snel weer aan.

Zondagavond trok het waterschap Roer en Overmaas aan de bel: het Maaswater rees wel heel erg snel door de aanhoudende regenval in de Belgische Ardennen. Zondagmiddag al moest de Maas in Borgharen zo’n 1000 kubieke meter water per seconde verwerken. Normaal stroomt er zo’n 200 kuub per seconde door de rivier.

Rijkswaterstaat maakte een eerste prognose en zei te verwachten dat maandagmiddag 1700 kuub water per seconde door dat deel van de Maas zou stromen. Dat is meer dan de helft van de hoogwatergolf, die in 1993 en 1995 Limburg blank zette.

Gistermorgen bleek de prognose van Rijkswaterstaat al achterhaald. De golf droeg bijna 2000 kuub met zich mee. Het peil van de Maas steeg snel en alles werd uit de kast gehaald om Borgharen en Itteren droog te houden.

Zondagavond zette het schap pompen in om het achter de kades opborrelende kwelwater te verwerken. Dat werd door de grindlaag onder de kades onder druk van het hoge water omhoog gestuwd. Gistermorgen begon het schap met het opbouwen van demontabele aluminium kadewanden in Itteren. Maar op dat moment was het tij eigenlijk al gekeerd, en was de Maas al aan het zakken.

In heel Limburg waren gisteren de afsluiters in de beken die op de Maas uitmonden, dichtgezet. Het Maaswater kon daardoor niet terugstromen in de beken en overlast in het achterland veroorzaken. Op dat moment draaiden de pompen langs de kades en dijken in de hele provincie. Daarnaast werden de openingen in de kades voor de openbare wegen dichtgezet met aluminium schotbalken. Rond het middaguur klonk er opluchting in de crisiscentra van de gemeente Maastricht, Rijkswaterstaat en het waterschap Roer en Overmaas.

Ook de zorgen die het schap had over de snel stijgende Roer namen af. De Roer kende gistermiddag een piek van 120 kuub per seconde in Roermond, waar de rivier uitmondt in de Maas. Normaal vervoert de Roer zo’n 10 kuub per seconde. Bij 140 kuub zou de binnenstad van Roermond onderlopen. Om dat te voorkomen had het waterschap plannen gemaakt om de Roer bij de monding en bij een afsplitsing met de Hambeek, enkele kilometers stroomopwaarts, met grote schotten af te sluiten. Op die manier is ook twee jaar geleden een overstroming van de binnenstad voorkomen door het water de Hambeek in de leiden. Deze bypass zet dan wel andere delen van Roermond blank, maar daar staan weinig woningen.

Vandaag passeert de hoogwatergolf Roermond, waar zoals gebruikelijk enkele wegen onder zullen lopen. Morgen wordt de golf bij Venlo verwacht.

Op pagina 7: Regels voor dijken nog niet anders.

Reageer op dit artikel