nieuws

Woningbouw staat of valt met kracht van bestuurders

bouwbreed

De woningbouw staat of valt met de kracht of zwakte van gemeentebestuurders. Verder blijken gemeenten die hun bestemmingsplannen op orde hebben en ook stedenbouwkundig het nodige in huis hebben, het beter te doen dan collega’s waar dat allemaal minder goed is geregeld.

Cobouw organiseerde in samenwerking met NVBeen rondetafelgesprek met een aantal projectontwikkelaars en projectontwikkelende bouwers die lid zijn van de NVB over de problemen in de woningbouw. Vrij snel was er consensus over: de kwaliteit van gemeenteambtenaren in zijn algemeenheid houdt niet over. Dat behoeft echter geen probleem te zijn, als er maar een sterke wethouder is die beslissingen durft te nemen.

Het probleem is vooral dat zwakke bestuurders de neiging hebben beslissingen over te laten aan ambtenaren. Die zijn niet politiek gedekt en durven dat niet aan, met als gevolg dat besluitvorming stagneert.

“Je kunt niet verwachten dat een jeugdelftal dezelfde prestaties levert als het eerste elftal van een betaald-voetbalorganisatie. Maar het scheelt wel of Nobody coacht of Johan Cruijff. Andersom gezegd, goede wethouders trekken goede ambtenaren aan”, drukte een deelnemer zich plastisch uit.

De ontwikkelaars waren het er ook snel over eens dat Almere een positieve uitzondering is op de regel. “Logisch ook, daar worden gewoon nog ouderwets kavels uitgegeven. Die hebben hun zaakjes op orde”, luidde het commentaar dat met instemming werd begroet.

Een bijkomend probleem is dat het aantal locaties zo langzamerhand schaarser begint te worden. “Je kunt een goed bestuur hebben, goede ambtenaren, goede procesbeheersing, maar als je geen locaties hebt, heb je nog niks.”

Over de toekomst maken de ontwikkelaars zich nog meer zorgen. De weidelocaties houden na Vinex ongeveer op, zodat herstructurering van binnenstedelijk gebied aan snee zal moeten komen. Maar dat levert de nodige problemen op, omdat de grondposities daar geheel anders liggen dan op weidelocaties.

Vrees

“Ik zeg wel eens dat we straks in de wei niet meer mógen bouwen en in de stad niet kúnnen bouwen vanwege de procedures”, laat één zijn mening weten. Want ook dat is een probleem voor projectontwikkelaars.

Belangrijker nog is hun vrees dat zo langzamerhand de rek uit de prijzen is. Zeker op plaatsen waar de woningmarkt wat ruimer is, zijn consumenten in toenemende mate kritisch op wat zij bereid zijn neer te tellen voor een bepaalde kwaliteit. Daarbij speelt de grondprijs een vrij cruciale rol. Naarmate die verder de pan uitrijst, wordt de mogelijkheid om een woning te leveren met een goede prijs-kwaliteitverhouding, geringer.

Op pagina 3: ‘Productie van 80.000 huizen zeker haalbaar’.

Reageer op dit artikel