nieuws

Werkgevers breken cao-gesprek af

bouwbreed

De bouwwerkgevers hebben gisteren de derde cao-onderhandelingsronde direct afgebroken. Breekpunt is de reisurenregeling, waarvan de werkgevers vinden dat er sprake is van een ‘weeffout’ die moet worden gerepareerd.

“Een heel belangrijk punt, waarover de werkgevers een uitspraak moeten hebben.” Zo karakteriseerde eerste onderhandelaar J. Holleman de reisurenregeling. Vorig jaar is in de cao afgesproken dat boven een reisafstand van 50 kilometer tussen woon- en werkplek elke 50 kilometer als reisuur geldt. Dat leidt volgens het AVBB tot uitbetaling van veel meer reisuren dan er werkelijk worden gemaakt.

Daarom werd direct aan het begin van de derde ronde het voorstel ingediend de tekst in de cao te veranderen, waardoor alleen nog werkelijk gereden uren worden vergoed met het eerste uur voor eigen rekening van de werknemer.

Irritaties

Volgens de werkgevers hebben zij vorig jaar zitten slapen, waardoor de weeffout in de cao is ontstaan. Deze leidt echter tot discussies, irritaties bij werkgevers en werknemers en tot onrechtvaardige vergoedingen. Toen de bonden, voor wie het ook een belangrijk punt is, niet wilden onderhandelen over dit punt, stapten de werkgevers op. Zij noemen de opstelling van de bonden onredelijk.

De bonden vinden het vorig jaar afgesproken regime een redelijk compromis. Onder andere omdat de eerste 50 kilometer voor rekening van de werknemer is en uitbetaling van het reisuur geschiedt volgens het garantieloon in plaats van het hogere vast overeengekomen loon. Daardoor is er geen sprake van dat werknemers teveel krijgen. Ook staat het 50 kilometercriterium al zo’n jaar of acht in de cao. Daar is in vorige cao-onderhandelingen door de werkgevers nooit over gesproken, zeggen de bonden.

Ondertussen is het volstrekt duister wat er nu gaat gebeuren. De bonden denken dat de onderhandelingen volgens afspraak op 24 januari de vierde ronde ingaan. “De werkgevers hebben tijdens het formele overleg niet gezegd helemaal niet meer om de tafel te willen”, zeggen woordvoerders.

De bouwwerkgevers denken daar anders over. “De bal ligt nu bij de vakbeweging. Als die volgende keer weer niet over dit punt wil praten, is bijeenkomen weinig zinvol”, aldus de woordvoerder van het AVBB.

Reageer op dit artikel